Integritetspolicy

Tidskriften hanterar registrerade namn och epost-adresser enbart f¨ör att drifta tidskriften. Personlig information vill inte anv¨ändas för något annat syfte eller delas med någon annan aktör. Läs hela vår integritetspolicy.