Den judiska släkten Reiniger i 1700- och det tidiga 1800-talets Prag

Om deras bruk av tillnamn innan de fick ett släktnamn

Författare

  • Thomas Fürth

DOI:

https://doi.org/10.55797/ixb495

Abstract

Den österrikiske kejsaren Joseph II tvingade judarna 1787 i sitt rike att överge sina patronymikon och anta släktnamn. Lagen genomfördes omedelbart i den bömiska provinsen. Men i Prag hade judiska familjer sedan 1600-talet använt sig av andra tillnamn än patronymikon. Dessa kunde ärvas från en generation till annan men kunde likaväl växla inom en generation. Syskon kunde använda olika tillnamn. Ibland användes de tillsammans med patronymikon men inte alltid. Pragjudarnas tillnamn följde vissa mönster. De kunde hänvisa till exempelvis yrke eller ursprungsort. I den följande artikeln visas hur en judisk familjs yrken och ursprungsort bestämde deras tillnamn, vilket gjort det möjligt att fastställa släktlinjer bak till 1700-talets början trots att släktmedlemmar använde olika tillnamn och dessutom växlade mellan olika tillnamn under sin levnad.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Thomas Fürth

Stockholm. Född 1947. Docent i historia. Styrelseordförande i Genealogiska Föreningen och i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige. Publicerat artiklar i Släktforskarnas årsbok, Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift och i Avotaynu – The International Review of Jewish Genealogy. Författare till ”Släktforska utanför Norden” (2019) och tillsammans med Mikael Hoffsten ”Judisk släktforskning” (2020). Lärare i judisk släktforskning vid Paideia folkhögskola.

Referenser

Adler, S., (u.å.), Aenderung der Familiennamen der Prager Juden im Jahre 1788. ISBN: 3 1924 078 363 615.

Adler, S., (1933), »Das Judenpatent von 1797«, s. 199–231 i Jahrbuch der Gesellschaft für Ge-schichte der Juden in der Čechoslovakischen Republik, 1933. E-ISBN: 13 978 3 946993 04 9.

Beider, A., (u.å.) »Names and Naming«, YIVO Encyclopedia. Digital wikisida.

Beider, A., (1995), Jewish Surnames in Prague (15th–18th Centuries). ISBN: 0-96263373-5.

Beider, A., (2001), A Dictionary of Ashkenazic Given Names. ISBN: 1-886223-12-2.

Ebelova, I., (red.), (2006) Soupis zidovskych rodin v Cechach z roku Praha 1792, Praha 1794 vol VI/1. ISBN: 80 86712 34 6.

Ebelova, I., (2013), »Census Lists of the Jewish Families in Bohemia 1723/1724–1811«, Judai-ca Bohemiae XLVIII-1, s. 79–91. ISSN: 0022 5738.

Fiedler, J., (1991), Jewish Sights of Bohemia and Moravia. ISBN-13: 978-8090089501.

Fürth, T., (2017), »Den judiska släkten Fürth i 1700-talets Böhmen. Om raviner och svarta hål i släktforskningen«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2017:2, s. 103–114. ISSN: 1654–1731.

Fürth, T., & M. Hoffsten, (2020), Judisk Släktforskning, Sveriges Släktforskarförbund. ISBN: 978-91-88341-39-6.

Herrmann, I., J. Teige & Z. Winter, (1903) Das Prager Ghetto, Prag. E-ISBN: 13: 978-3-946993-53-7, OCLC: 2342184.

High, N., (2018), »Transcription of Simon Hock's, Leopold M. Popper's and David J. Po-diebrad's Excerpts on Inscriptions on Tombstones in the Old Jewish Cemetery in Prague«, Manuskript publicerat online. Digital resurs i privat ägo.

Jarvis, J. K., S. Levin, & D. N. Yates, (2019), Book of Jewish and Crypto-Jewish Surnames. ISBN: 9 781985 856561.

Kaganoff, B. C., (1977), A Dictionay of Jewish Names and Their History. ISBN: 0 8052 0643 4.

Kaufmann, D. & S. Hock, (1892), Die Familien Prags. Nach den Epitaphien des Alten Jüdischen Friedhof in Prag. OCLC: 1184558554.

Parik, A., V. Hamackova, D. Cabanova, & P. Kliment, (2003), Prague Jewish Cemeteries. ISBN: 80 85608 69 3.

Paull, J. M. & J. Briskman, (2014), »History, Adoption and Regulation of Jewish Surnames in the Russian Empire«, Avotaynu Online, August 21, 2015, s. 3–13. DOI: https://doi.org/10.14487/sdna.001383

Petrusova, L. B. & A. Putnik, (2012), Sworn Declarations of Prague Jewish Families, 1748–1749 (1751). Edition of a source on the return of Jews expelled by Maria Theresia. ISBN: 9 788087 366 226.

Polakovic, D., (2007–2008), »Documentation of the Old Jewish Cemetery in Prague«, Judaica Bohemiea XLIII, s. 167–192. ISSN 022 5738.

Prokes, J., (1932), »Die Prager Judenkonskription von Jahre 1729«, Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Cechoslovakischen Republik. E-ISBN: 13 978 3 946993 03 2.

Putik, A., (2015), History of the Jews in the Bohemian Lands in the 10th-18th Centuries. ISBN 978 80 87366 49 3.

Zdeck, W., (1934), »Nach dem Brande des Prager Ghetto im Jahre 1754«, Jahrbuch der Gesell-schaft für Geschichte der Juden in der Cechoslovakischen Republik, 1934, s. 157–198. E-ISBN: 13 978 3 946993 04 9.

Downloads

Publicerad

2024-04-08 — Uppdaterad 2024-04-08

Versioner

Referera så här

Fürth, T. (2024). Den judiska släkten Reiniger i 1700- och det tidiga 1800-talets Prag: Om deras bruk av tillnamn innan de fick ett släktnamn. Släkthistoriska Studier, (1), 101. https://doi.org/10.55797/ixb495

Nummer

Sektion

Forskningsresultat

Kategorier