Identifikationsproblem i färdigmakaren vid Skultuna mässingsbruk Karl Henrikssons (ca 1697–1757) familj

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/sfx835

Abstract

Här utreds identifikationsproblem i färdigmakaren Karl Henrikssons och hans hustru Elisabet Olofsdotters familj. För det första hade Karl Henriksson en yngre bror med samma namn. Båda bröderna skulle då synbarligen uppkallats efter sin morfar Karl Frunck vilket får anses mycket ovanligt. Detta ger anledning att ställa frågor om hur uppkallelsen skett och om vem som var brödernas respektive far. För det andra finns uppgiften i en husförhörslängd att det tillsammans med Karl och Elisabet finns en Kerstin Henriksdotter kallad moder. Karls mor var Maria Frunck som var gift med Henrik Johansson. Här visas att den kronologi som mantalslängder samt förekomsten och frånvaron av kyrkböcker lägger fast ger vid handen att Karl sannolikt var född i första tertialet 1697 vilket kan visas utesluta en annan far än Henrik. Maria kan möjligen ha varit gift en gång tidigare med en Karl Johansson Adam som sedan avlidit. Om så var fallet kan Maria, i enlighet med ett förekommande uppkallelseskick, ha namngett sin förstfödde son i det nya äktenskapet efter sin döde make. Även Elisabets föräldrar kan identifieras, genom en sekvens av belägg i mantalslängder och kyrkböcker, som Olof Klasson och Margareta Eriksdotter. Kerstin Henriksdotter kan alltså inte ha varit mor till vare sig Karl eller Elisabet och hennes identitet är fortfarande okänd.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Michael Lundholm, Genealogiska Föreningen

Michael Lundholm, Vällingby. Född 1959. Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Kassör i Genealogiska Föreningen, redaktör för Svensk Genealgisk Tidskrift (SGT). Har tidigare publicerat genealogiska arbeten i bl.a. SGT, Släkt och Hävd, Släktforskarnas årsbok samt Släkthistoriskt forum. Mottagare  av Viktor Örnbergs hederspris 2018.

Referenser

Bäckmark, M., (2015), Mantalsforska. Släktforskning i mantalslängder, Sveriges släktforskar-förbunds handböcker 8. LIBRIS-ID: 17871842. ISBN: 9789187676871.

Edblad, S., (1979), Nyköpings mässingsbruk, Sörmländska handlingar 37, Södermanlands muséum, Nyköping. LIBRIS-ID: 8379413. ISBN: 91–85066–11–7.

Ekström, G., (1939–1991), Västerås stift herdaminne, Västerås stift herdaminneskomm. LIBRIS-ID: 15896.

Erixon, S., (1921–1972), Skultuna bruks historia, Aktiebolaget Gunnar Tisells tekniska förlag i distribution, Stockholm. LIBRIS-ID: 8199166.

Hallberg, R., (1961), »De bundna namnformerna«, Osby hembygdsförenings årsbok 1961, s. 30–47. ISSN: 0475-0691.

Hultgren, K., (2021) Se upp i backen! Ina Lundbecks levnad (1876–1964) – kavat skolflicka i Västerås, idog familjemor i Storängen, Perrongförlaget. ISBN: 9789151965420.

Kulturhistoriskt lexikon, (1980–1982), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikin-gatid till reformationstid, andra upplagan, Rosenkilde og Bagger. LIBRIS-ID: 256996.

Leijonhufvud, K. A. K:son, (1901–1906), Ny svensk släktbok, P. A. Norstedt & söners förlag, Stockholm. LIBRIS-ID: 37602.

Lext, G., (1968), Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 13. LIBRIS-ID: 382536.

Lext, G., (1984), Studier i svensk kyrkobokföring 1600–1946, Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 54. LIBRIS-ID: 7746318. ISBN: 9185196266.

Lundholm, M., (2007), »Släkten Fruncks äldre led«, Släktforskarnas årsbok '07, s. 161–206. LIBRIS-ID: 10662433. ISBN: 9187676478.

Lundholm, M., (2009), »Efterskörd & Kommentarer. Släkten Fruncks äldre led (Släktforskarnas årsbok ’07)«, Släktforskarnas årsbok ’09, s. 339–341. LIBRIS-ID: 11843237. ISBN: 9187676540.

Lundholm, M., (2012), »Bidrag till släkten Fruncks äldre led«, Släktforskarnas årsbok ’12, s. 263–300. LIBRIS-ID: 13483499. ISBN: 9789187676673.

Nahlbom, L., (1981), »Dopnamnsfrekvensen i V. Vingåker 1666–1697«, Släkt och Hävd 1981:2, s. 353. ISSN: 0489-1090.

Sikeborg, U., (1995), »Bilaga 1: Hur ”bunden” var namngivningen?«, Släktforskarnas årsbok 1995, s. 84–86. ISBN: 9187676125440.

Skogsjö, H., (1995), »Bilaga 2: Namngivningen på Åland – traditionstyngd eller fantasifull?«, Släktforskarnas årsbok 1995, s. 86–92. ISBN: 9187676125440.

Sondén, A., (1959), »Den bundna namngivningen«, Släkt och Hävd 1959:2, s. 270–278. ISSN: 0489-1090.

Downloads

Publicerad

2023-11-18

Referera så här

Lundholm, M. (2023). Identifikationsproblem i färdigmakaren vid Skultuna mässingsbruk Karl Henrikssons (ca 1697–1757) familj. Släkthistoriska Studier, (2), 202. https://doi.org/10.55797/sfx835

Nummer

Sektion

Forskningsresultat

Kategorier