Sundelius och Sondell från Örsunda i Gryta socken

Nya uppgifter om släkten och akademiska avhandlingar som genealogisk källa

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/twb295

Abstract

Den här artikeln är en påbyggnad på den ganska omfattande kunskapsbas som redan finns tillgänglig kring släkten Sondell. Den innehåller ny information om stamfadern Nils Eriksson Sundelius ursprung. Därtill kompletterar, och i något fall rättar, vi vedertagna uppgifter om efterföljande släktled. Vår ambition har varit att där tidigare arbeten lutat sig mot andrahandskällor, för det mesta litteratur i form av äldre herdaminnen, har vi i stället försökt att uppsöka och referera till primärkällorna.

Artikeln har avgränsats till att i släkttabellen omfatta fyra generationer, inklusive stamfader Nils Eriksson Sundelius, vilket i stora drag spänner över tidsperioden 1630–1820. I de fall där döttrar Sondell har gift in sig i andra släkter har vi inte redovisat deras avkommor.

Som ett bidrag till kunskapen kring metodik har vi införlivat ett avsnitt där vi genom några exempel kopplad till den här artikeln visar på värdet av avhandlingar som källa för släktskapsuppgifter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Jonas Magnusson, -

Född 1971. Krav och testledare vid Läkemedelsverket. Släktforskat sedan 2007. Medlem av Svensk Genealogisk Tidskrifts redaktion sedan 2017. ( KontaktuppgifterPublikationer )

Referenser

A. B. H., (1740), Likpredikan Fru Anna Beata Sondell. Verser m.m. till och över enskilda, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Anonym, (1600), Gravskrift, Erich Sondell.

Anonym, (1692), Bröllopsvers, Mag. Johannes Jäger … Jungf. Margareta Sondell. Tryckt av Johann Billingsley.

Backman, E. L., (1927), Doktorspromotioner i Uppsala förr och nu: disputationer, insignier och privilegier 1477–1927, Stockholm, Norstedts. LIBRIS-ID: 834501.

Bellman, J. A., (1708), Julianus Apostata, olim imperator Romanus … . Uppsala. LIBRIS-ID: 10946778.

Berch, A., (1755), Afhandling om bodmeri … . Uppsala universitet. LIBRIS-ID: 22281849.

Brunnelius, E., (1730), Likpredikan, Nicolaus Sondell. Verser m.m. till och över enskilda, Kungliga biblioteket, Stockholm.

Bäckmark, M., (2008), »Sigillet … «, Vapenbilden 76, s. 15. LIBRIS-ID: 8261790.

Callmer, C., (1976), »Svenska studenter i Wittenberg«, Personhistorisk Tidskrift 72:1/2, s. 1–147. LIBRIS-ID: 7790606.

Dagligt Allehanda, (1769–1849). LIBRIS-ID: 2631189.

Edestam, A., (1965–2007), Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad. LIBRIS-ID: 9452.

Ekström, G., (1971), Västerås stifts herdaminne. Västerås stifts herdaminneskommitté. Västerås. LIBRIS-ID: 15896.

Elgenstierna, G., (1925–1936), Den introducerade svenska adelns ättartavlor med tillägg och rättelser utgifna av Gustaf Elgenstierna. Nordstedts. LIBRIS-ID: 8576.

Fant, J. E., & A. T. Låstbom, (1842–1845), Upsala ärkestifts herdaminne. LIBRIS-ID: 1799831.

Hellström, G., (1951), Stockholms stads herdaminne från reformationen intill tillkomsten av Stockholms stift: biografisk matrikel, Stockholms kommunförvaltning. LIBRIS-ID: 24465.

Henel, A. J. von, (1730), Det anno 1729 florerande Swerige. LIBRIS-ID: 2396044.

Henel, A. J. von, (1736), Det anno 1735 florerande Swerige. LIBRIS-ID: 2396045.

Höglund, H., (1986), Stamtavla för släkten Sondell från Börje församling i Uppland. Släktböcker, släktmonografier och manuskript. Genealogiska Föreningen.

Inrikes tidningar, (1760–1820). Stockholm. LIBRIS-ID: 2509100.

Jauhiainen, V., (1996), Åbo-tryck i Linköping : beskrivning av finska dissertationer från tiden 1642-1827 i Linköping och deras proveniens. Högskolan i Borås. LIBRIS-ID: 2160063.

Lindberg, B., (2016), Om dissertationer. Uppsala universitetsbibliotek. LIBRIS-ID:20187708.

Magnusson, J., (2017), »Samlad Röök – Skingrad dimma«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2017:1, s. 1–36. LIBRIS-ID: 10349591.

Melander, E., (1728), Likpredikan Petrus Sondell. J. H. Werner. LIBRIS-ID: 2401357.

Mårson, M., (1692), Bröllopsskrift till Mag. Johannes Sondell … Catharina Rosslin.

Roselius, J., & S. Bredberg, (1727), Bröllopsvers, Herr Sven Högmark … Jungfru Elisabeth Sondell.

Posttidningar, (1645–1820). Stockholm. LIBRIS-ID: 2979645.

Sallander, H., (1968–), Akademiska konsistoriets protokoll, Almqvist & Wiksell. LIBRIS-ID: 114437.

[SAOB = ] Svenska akademien, (1893–2023), Ordbok över svenska språket, Lund. LIBRIS-ID: 8201689.

[SBL = ] (1918–), Svenskt biografiskt lexikon, B. Boëthius, B. Hildebrand och G. Nilzén, (red.), Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm. LIBRIS-ID: 8200870.

Schlegel, B., (1871), »Anteckningar till en beskrifning öfver vester Åkers och Dalby socknar«, Uplands fornminnesförenings tidskrift 1:1, s. 85–176 , LIBRIS-ID: 8261639.

Szabad, C., (2008), Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor ursprungligen utgifna av Gustaf Elgenstierna, Sveriges Släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 10966215.

Sikeborg, U., (2014a), Latin för släkthistoriker, 2:a upplagan, Sveriges Släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 17085393. ISBN: 9789187676840.

Sikeborg, U., (2014b), Johan Bures släktbok, Genealogiska Föreningen. LIBRIS-ID: 16771077. ISBN: 9789163758805.

Sondell, J., (1686), Censor Romanus. Exercitio Academico delineatus qvod [ ... ] præside Laurentio Normanno. Græcarum Literarum prof. Ord. placidæ bonorum censuræ modeste submittit Johannes N. Sondelius. Fiedr. LIBRIS-ID: 14702727.

Stockholms Weckoblad, (1745–1779). Stockholm, Kungl. Tryckeriet. LIBRIS-ID: 2813407.

[Sveriges kyrkor = ], (1912–), Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, Riksantikvarieämbetet & Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien. LIBRIS-ID: 112526.

Thimon, G., (1982–1996), Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800 : Vinculum Stockholmense. LIBRIS-ID: 348844.

Törner, F., (1724), Dissertatio academica de liberalitate Cimonis Atheniensis … . LIBRIS-ID: 17964122.

[USH II = ], (1997–), Uppsala stifts herdaminne. Serie 2 Pastorat och präster, Stiftshistoriska kommittén i Uppsala. ISSN 1403-7483

[UUM = ], (1900–1971), Uppsala universitets matrikel på uppdrag af universitets rektor utgifven, Almqvist & Wiksell. LIBRIS-ID: 1707902.

Westerlund, J. A., J. A. Setterdahl & E. Meurling, (1914–1943), Linköpings stifts herdaminne. LIBRIS-ID: 41146.

Downloads

Publicerad

2024-04-08 — Uppdaterad 2024-04-08

Versioner

Referera så här

Kant, N., & Magnusson, J. (2024). Sundelius och Sondell från Örsunda i Gryta socken: Nya uppgifter om släkten och akademiska avhandlingar som genealogisk källa. Släkthistoriska Studier, (1), 103. https://doi.org/10.55797/twb295

Nummer

Sektion

Forskningsresultat

Kategorier