Underlagmannen Anders Eriksson i Vålsta, Forsa socken och hans släktkrets

Författare

  • Thomas Sverker

DOI:

https://doi.org/10.55797/uor738

Abstract

I denna utredning behandlas underlagmannen i Hälsingland, Anders Eriksson, från Vålsta i Forsa socken i samma landskap. Karriären kartläggs: han började som fogdetjänare 1581, blev sedan underlagman och slutligen, 1605, fogde i Lappmarken upp emot Västersjön. Detta innebar att hans avslutande verksamhetsområde var allra längst norrut i riket, i Västersjöns Finnmark (från Tipisfjord till Varanger). Här tecknas hans biografi, den närmaste släktkretsen utreds och hans hustrus fäderne kartläggs. Slutligen presenteras barnen med korta sammanfattande biografier.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Almquist, J.-E., (1954–1955), Lagsagor och domsagor i Sverige: med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. Stockholm. LIBRIS: 54406.

Almquist, J.-E., (1955), Lagmän och häradshövdingar i Sverige c:a 1350–1950 / i alfabetisk ordning uppställda. Stockholm. LIBRIS: 490183.

Broman, O. J., (1911–1954), Olof Joh. Bromans Glysisvallur: och öfriga skrifter rörande Helsingland. Uppsala. LIBRIS-ID: 2214952.

Bygdén, L., (1923–1926), Hernösands stifts herdaminne. Uppsala: Almquist & Wicksell. LIBRIS-ID: 490177.

Callmer, C., (1976), Svenska studenter i Wittenberg, Personhistorisk tidskrift 72:1/2, s. 1–147. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 17. LIBRIS: 7790606.

Fant, J. E. & A. Th. Låstbom, (1842–1845), Upsala ärkestifts herdaminne, Wahlström & Låstbom. LIBRIS-ID: 1799831.

Klein, E., (1931–1932), Bilder ur Sveriges historia: svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm. LIBRIS: 1346978.

Nordlander, J., (1943), Underlagmannen Evert Hindersson på Holms gård, hans släkt och grannar. Stockholm. LIBRIS: 859532.

Sikeborg, U., (1990), »Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555–1656: personhistoriska anteckningar«, Släkt och Hävd 1990:3, s. 153–217. LIBRIS: 2080761.

Sikeborg, U., (1992), »Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland«, Släkt och Hävd 1992:3, s. 129–192. ISSN: 0489-1090.

Sikeborg, U., (1997), »Fogden Lasse Olsson (’Björnram’) och hans ättlingar i Hälsingland«, Släktforskarnas årsbok 1997, s. 89–150. LIBRIS: 2307676.

Sverker, Th., (1993a), »Ericus Magni, stamfar till släkten Svinfot samt om några andra präster i 1500-talets Hälsingland«, Släkt och Hävd 1993:3/4, s. 437–457. ISSN: 0489-1090.

Sverker, Th., (1993b), »Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten: Släkt och Hävd 1990:3–4, s 153–217 och 1991:3–4 s 445–452, Urban Sikeborg Prästerskap i Norrala pastorat i Hälsingland«, Släkt och Hävd 1993:2, s. 359–361. ISSN: 0489-1090.

Sverker, Th., (1999), »Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582–1680«, Släktforskarnas årsbok 1999, s. 103–170. Stockholm. LIBRIS: 2891637.

Sverker, Th., (2000), »Olof Andersson, fogde i Hälsingland 1591–94 – hette han Burman?«, Släkt och Hävd 2000:3, s. 162–164. ISSN: 0489-1090.

Sverker, Th., (2016a), »Underlagmannen Lasse Nilsson i Finflo, Hälsingtuna socken och hans släktkrets«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2016:1, s. 33–56. ISSN: 1654-1731.

Sverker, Th., (2016b), »Andreas Magni (död 1600), kyrkoherde i Forsa i Hälsingland, och hans släktkrets«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2016:2, s. 119–144. ISSN: 1654-1731.

Sverker, Th., (2019), »Åkre och Lönnånger i Rogsta socken samt ursprunget för släkten Drake från Hudiksvall«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2019:1, s. 1–24. ISSN: 1654–1731.

Szabad, C., (2001), »Ångermanlands präster i äldre tider: ett supplement till Bygdéns herdaminne«, Släktforskarnas årsbok 2001, s. 183–264. LIBRIS: 3387233.

Uppsala stifts herdaminne, (2007–), Serie 4, Missionstid, medeltid, reformationstid. Uppsala: Stiftshistoriska kommittén i Uppsala. LIBRIS-ID: 10361872. ISSN: 1654-1987f.

Widmark, P. H., (1849–1860), Beskrifning öfwer provinsen Helsingland hörande till Gefleborgs län. Gävle. LIBRIS: 1358668.

Downloads

Publicerad

2024-04-08 — Uppdaterad 2024-04-08

Versioner

Referera så här

Sverker, T. (2024). Underlagmannen Anders Eriksson i Vålsta, Forsa socken och hans släktkrets. Släkthistoriska Studier, (1), 102. https://doi.org/10.55797/uor738

Nummer

Sektion

Forskningsresultat

Kategorier