Behöver Genealogiska Föreningen en digital tidskrift?

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/rbs473

Abstract

Genealogiska föreningens (GF:s) styrelse har sedan april 2020 haft en arbetsgrupp bestående av Martin Edgélius, Jonas Magnusson, Asger Wienberg och Per-Olof Åstrand (sammankallande) för att utreda möjligheterna för GF att etablera en ny digital tidskrift. Här presenteras arbetsgruppens diskussioner, stort som smått, som har fungerat som underlag för GF i arbetet med att etablera en helt digital tidskrift.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Per-Olof Åstrand

Född 1965. Professor i teoretisk kemi vid NTNU i Trondheim. Släktforskat aktivt sedan 2009. Anor från Jönköpings län i söder, Västergötland, Södermanland, Närke och Västmanland (Örebro län) samt Värmland i norr. Redaktör för Släkthistoriska Studier sedan starten 2022. (Hemsida)

Jonas Magnusson

Född 1971. Krav och testledare vid Läkemedelsverket. Släktforskat sedan 2007. Medlem av Svensk Genealogisk Tidskrifts redaktion sedan 2017. ( KontaktuppgifterPublikationer )

Referenser

Ahlgren, M., et al., (2015) Riktlinjer för genetisk genealogi, Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi.

Appelquist, J., (2018) Arkiveringshandbok för släktforskare, Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm, ISBN 978-91-88341-19-8.

Berglund, L. G. T., (2014) Genealogy can be reproducible and efficient, Annals of Genealogical Research 10:1. ISSN 1555-9904.

Englund, H., (2002) Georgia bästa typsnittet, Språkkvalitet.

Fagerström, G., (2016) Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare, Bokverket, Stockholm, ISBN 978-91-86413-13-2.

Fryxell, D. A., (2020) The bones of writing: Structure secrets for nonfiction success, Continental Divide Publishing, Tucson, ISBN 979-8652683351.

Gillingstam, H., (1952) Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden: släkthistoriska studier, doktorsavhandling, Stockholms högskola, Almqvist & Wiksell, Stockholm, LIBRIS ID: 8075012.

Haskå, G., Otfors, A., Persson, B., (2001) Kvalitet inom släktforskningen, Sveriges Släktforskarförbund.

Jones, T. W., (2013) Mastering genealogical proof, National Genealogical Society, Arlington, NGS Special Publication No 107, ISBN 978-1-935815-07-5.

Jones, T. W., (2017) Mastering genealogical documentation, National Genealogical Society, Arlington, NGS Special Publication No 122, ISBN 978-1-935815-24-2.

Kungliga biblioteket (2019), Omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem: slutrapport om Kungliga bibliotekets utredningsarbete för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, Kungliga biblioteket, Stockholm, ISBN 978-91-7000-391-2.

Lundholm, M., (2016) Källkritik och källhänvisningar, Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm, ISBN 978-91-88341-02-0.

Shown Mills, E., (2015) QuickLesson 21: Citing DNA Evidence: Five Ground Rules, Evidence Explained: Historical Analysis, Citation & Source Usage.

Shown Mills, E., (2017) Evidence explained: Citing history sources from artifacts to cyberspace, 3:e upplagan, Genealogical Publishing Company, Baltimore, ISBN 978-0-8063-2040-3.

Skogsjö, H., (2004) Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Kvalitet i släktforskningen, nr 1, Sveriges Släktforskarförbund.

Skogsjö, H., (2019) Släktforskning på riktigt, Arkiv Digital, Lyrestad, ISBN 978-91-981999-1-8.

Svensson, P.-Å., Lundholm, M., Ryberg, A., Winroth, A., (2005) SGS Nätpublikationsserier: Publikationsserier, identifiering och bibliografiska uppgifter, SGS Nätpublikationer: Metoder och Hjälpmedel 2005:4, Svenska Genealogiska Samfundet, Vadstena, SGS1A6-A, ISSN 1653–1329.

Synskadades Riksförbund (2017) Text som fler kan läsa – tips om typografi och layout, Synskadades Riksförbund, Enskede.

Thestrup, J. B., (2016) Open journal systems in the nordic countries in 2015, OJS på dansk 7:7, doi: 10.7146/ojssb.v7i7.23196 .

Downloads

Publicerad

2022-05-01

Referera så här

Åstrand, P.-O., Edgélius, M., Magnusson, J., & Wienberg, A. (2022). Behöver Genealogiska Föreningen en digital tidskrift?. Släkthistoriska Studier, (1), 101. https://doi.org/10.55797/rbs473

Nummer

Sektion

Redaktionellt