Röd i Norra Sandsjö

Från ensamgård till släktby cirka 1612–1830

Författare

  • Göran Sparrlöf

DOI:

https://doi.org/10.55797/qzs060

Abstract

I den följande gårdsgenealogin behandlas Röd i Norra Sandsjö socken i Västra härad, Småland, mellan cirka 1612 och 1830. Röd var från början en ensamgård som räknade ett helt mantal skatte, men genom arvsskiften och hemmansklyvningar förvandlades den till en släktby med fyra gårdar på vardera en fjärdedels mantal. Under 1800-talets första årtionden såldes dessa efterhand och nya ägare tog över. Ägarlängden inleds med Peder Jonsson (känd 1617–1661) och hans hustru Marit Unnesdotter. Peder Jonsson var nämndeman, lagmanstingsnämndeman och riksdagsman 1644. Han var också kronans hejderidare i Västra härad. Efter hans död delades Röd mellan sönerna Jon Persson (död 1703) och Arvid Persson (död 1676), men den förstnämndes son Per Jonsson (1646–1730) lyckades återförena gården och bli ägare till alltsammans. Han var också rusthållare i Röd. I nästa generation delades Röd mellan fyra av Jon Perssons döttrar och deras fjärdedelshemman följs till dess att de går ur släktens ägo. Förutom att vara en gårdsgenealogi tecknas biografier över de tre första ägargenerationerna, men beträffande döttrarna och deras efterlevande har det biografiska reducerats till ett minimum. Fokus ligger i stället på ägarförhållandena.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Göran Sparrlöf

Vadstena, född 1954, fil doktor och tidigare lektor i historia. Medlem i redaktionen för Svensk Genealogisk Tidskrift. Har publicerat uppsatser i bland annat Släkt och hävd, Släktforskarnas årsbok och Svensk Genealogisk Tidskrift. [goran.sparrlof@gmail.com]

Referenser

Almquist, J. A., (1931–1976), Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, Skrifter utgivna av svenska Riksarkivet 1, Liber förlag. LIBRIS-ID: 8200493.

Hård af Segerstad, N., (2005), »Unnesläkten från Västra härad i Småland«, Släktforskarnas årsbok 2005, s. 183–195. ISBN 9187676389.

Inger, G., (1986), Svensk rättshistoria, Lund, Liber Förlag. ISBN: 91-38-61767-6.

Mårtensson, L., (1950), Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600–1697, Stockholm. LIBRIS-ID: 505540.

Ström, T., (1970), Mickel i Tenhult, Huskvarna. LIBRIS-ID: 1243771.

Sparrlöf, G., (1992), »Johan Håkansson och släkten Trolle i Björkö«. Släkt och Hävd 1992:2, s. 81–89. ISSN: 0489-1090.

Sparrlöf, G., (2015), »Mickel i Tenhult och hans ättlingar i Törsbo cirka 1620–1750«, Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:2, s. 135–158. ISSN: 1654–1731.

Westling, C., (2011), »En släktkrets kring namnet Runbom i Njudung«. Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:2, s. 100–116. ISSN: 1654-1731.

Växjö läroverks äldre matriklar [del 2]: Växjö skolas matrikel för åren 1752–1819, utgiven av Ludvig Larsson, Växjö, 1924. LIBRIS-ID: 2104495.

Downloads

Publicerad

2022-07-12

Referera så här

Sparrlöf, G. (2022). Röd i Norra Sandsjö: Från ensamgård till släktby cirka 1612–1830. Släkthistoriska Studier, (1), 102. https://doi.org/10.55797/qzs060

Nummer

Sektion

Forskningsresultat