Bero Andreæ Ekegren – skolmästare i Hova skola

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/oiw686

Abstract

Skolmästare Bero Andreæ Ekegren var född cirka 1655 i Ormestorp, Häggesleds socken, Kållands härad i Västergötland, och dog därstädes 1719. Han var pedagog i Hova skola, Hova socken i Vadsbo härad, under 1700-talets första decennium. Här redovisas resultatet av en utredning om skolmästarens liv, vilken bland annat belyser detaljer från hans studietid vid Kungliga Akademien i Åbo och tjänstgöring i Hova skola. Artikeln redogör även för Bero Andreæ Ekegrens familj, hans ursprung och anfäder, vilka var hemmahörande i Häggesleds socken.

 

 

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Susanne Gustafsson

Docent i arbetsterapi, lektor, Avdelningen för Rehabilitering, Jönköping university, Jönköping, Sverige

Referenser

Beckman, N., (1926), Vår skolas historia 1, tiden till omkring 1800, Wettergren & Kerber, Göteborg. LIBRIS- ID:8198964.

Elgenstierna, G., (1925–1936), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, med tillägg och rättelser, Norstedt. LIBRIS-ID: 8576.

Friedlaender, E., (1894), Aeltere Universitäts-Matrikeln II. Universität Greifswald II 1646–1700. Hagberg, M., (2004), Järpås – Ett pastorat och dess präster under 400 år, Skara: Skara stiftshistoriska sällskap. ISBN: 91-975004-3-7.

Klingberg, E., (2017), Vad ingick i hemgiften? Släkthistoria 29 juni 2017, Bonniers. LIBRIS-ID: x7n9mhbmvp4zc2z7.

Kotivuori, Y., (2005), Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852/Studentmatrikeln 1640–1852, Helsingfors, Digital publikation. LIBRIS-ID: 10042637. ISBN: 9521024658.

[NE =], Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd, (1989–1996), Bra böcker. LIBRIS-ID: 8211184.

Peringskiöld, J., (1700-?), Monumenta Sveo-Gothorum 9: Monumenta per Westrogothiam, Scaniam, Hal- landiam, Blekingiam [ca 1700]. LIBRIS-ID: 12041510.

Peterson, L., (2007), Nordiskt runnamnslexikon, Femte utgåvan, Institutet för språk och folkminnen, Upp- sala. LIBRIS-ID: 10565655.

Richardson, G., (2010), Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, Studentlitteratur. ISBN: 9789144055527.

Rosenberg, C. M., (1882–1883), Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige efter nyaste, hufvudsak- ligen officiella källor utarbetadt af C. M. Rosenberg, A. V. Carlsson, Stockholm. LIBRIS-ID: 8075202.

[SAOB =] Svenska Akademin, (1893-), Ordbok över svenska språket, Gleerupska universitetsbokhandeln. LIBRIS-ID: 8201689.

Seth, I., (1952), Universitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637–1815, Avhandling, Stockholms Högskola. LIBRIS-ID: 872011.

Sjöberg, J., (2002), Makt och vanmakt i fadersväldet. Studentpolitik i Uppsala 1780–1850, Avhandling, Historiska institutionen, Uppsala universitet. ISBN: 91-554-5437-2.

Åbo universitet. Konsistoriet: Consistorii Academici Aboensis Protokoll, (1883–), Helsingfors universitet. LIBRIS-ID: 13975.

Warholm, J. W., (1871), Skara stifts herdaminne, Faksimiltryck från år 1871 års upplaga. Nytryck år 1984. LIBRIS-ID: 404237.

Downloads

Publicerad

2022-08-28

Referera så här

Gustafsson, S. (2022). Bero Andreæ Ekegren – skolmästare i Hova skola. Släkthistoriska Studier, (1), 105. https://doi.org/10.55797/oiw686

Nummer

Sektion

Forskningsresultat