Källkritisk granskning av några biografiska uppgifter rörande Per Svensson Printz

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/fbg186

Abstract

Arkivforskning bekräftar den tidigare obelagda uppgiften att Per Svensson Printz, som grundade Gysinge bruk i Gästrikland på 1660- talet, hade sin härkomst i Västergötland och var son till kyrkoherden i Dala socken, Sveno Andori. En annan uppgift som fått viss spridning i litteraturen är att han ska ha varit »president i trolldomskommissionen«. Hur detta oriktiga påstående har uppkommit och sedan traderats vidare i litteraturen analyseras. Med utgångspunkt i den bristande källhantering som omgärdar dessa uppgifter diskuteras konsekvenser av att inte redovisa uppgifter på ett sätt som gör dem verifierbara och risker med ett icke källkritiskt förhållningssätt.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Björn Järhult

Född 1979, jur. kand. och fil. kand. i historia, båda vid Uppsala universitet. Yrkesverksam som tjänsteman på en myndighet inom rättsväsendet. Bosatt i Jönköping. Har tidigare medverkat i Släkt och Hävd. E­post: bjorn@jaerhult.se.

Referenser

Andersson, T., (1978), Träslott och fransyskt smide: glimtar ur Gysinge bruks historia. Gefle dagblad. LIBRIS-ID: 179440.

Ankarloo, B., (1971), Trolldomsprocesserna i Sverige, Diss. Institutet för rättshistorisk forskning. LIBRIS-ID: 8198450.

Elgenstierna, G., (1925–1936), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, med tillägg och rättelser, Norstedt. LIBRIS-ID: 8576.

Forsberg, K. & Forsman, B., (red.) (2003). Gysinge herrgård: från kulor och granater till PROs vapensmedja i kunskap och utveckling, PROs folkhögskola. LIBRIS-ID: 9858170.

Hedqvist, O., (2021), Gysinge gav järnet. Art-On HB. LIBRIS-ID: 7mhgh6rt55gkp3lz. ISBN: 9789151940663.

Holm, T. & Sparre, S. A:son., (1930), Kungl. Västmanlands regementes historia. D. 4, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar. 1623–1779. LIBRIS-ID: 8211007.

Järhult, B., (2021), »Lillklockan klämtar till storsläktens dön. Ett bidrag till de uppländska släkterna Printz och Graan«, Släkt och Hävd 2021:2, s. 162–175. ISSN: 0489-1090.

Kumlin, S. O., (1970), Sagåland. Silverland. LIBRIS-ID: w73mfpkttqss78nt.

Lundholm, M., (2016). Källkritik och källhänvisningar. Sveriges släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 19670098. ISBN: 9789188341020.

Löf, B., (red.), (2019), Gysinge egendom: ett manus från 1903 / Hans Filip Vilhelm Nauckhoff. LIBRIS-ID: 3ghhs3fz16pjbs9g. ISBN 9789151947228.

Nilson, O., (2013), Gysinge: Gästrikebruket med vallonsmidet: hyttan, smederna, patronerna, älven. Klippt & Sagt förlag. LIBRIS-ID: 16577042. ISBN: 978-91-633-9043-2.

Szabad, C., (red.), (2008), Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor, ursprungligen utgivna av Gustaf Elgenstierna, Sveriges Släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 10966215.

Tornée, H., (1981), »Svar på frågor. Fråga 56 (Medlemsblad för GF 1937)«, Släkt och Hävd 1981:3–4, s. 473. ISSN: 0489-1090.

Warholm, J. W., (1874). Skara stifts herdaminne. Senare delen. LIBRIS-ID: 1763008.

Publicerad

2022-07-20

Referera så här

Järhult, B. (2022). Källkritisk granskning av några biografiska uppgifter rörande Per Svensson Printz. Släkthistoriska Studier, (1), 103. https://doi.org/10.55797/fbg186

Nummer

Sektion

Forskningsresultat