Maria Dahlström bosatt i Röbjörkeby i Fryksände socken

Belägg för att hon var dotter till Bengt Röbjörk

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55797/wgv561

Abstract

Denna artikel är tänkt att dokumentera ursprunget för Maria Dahlström, född 1772 och gift med Carl Jacob Törnberg, som flyttade till Röbjörkeby, Fryksände socken, Fryksdals härad i Värmland 1805. Andra forskare har föreslagit att hon var född 1772 i Gällserud, Lysviks socken, samma härad, som dotter till korpralen vid Älvdals kompani, Närke och Värmlands regemente, Bengt Persson Röbjörk. Denne hade en dotter Maria född det året, men det går inte att utifrån husförhörs­längderna dra slutsatsen att de var samma person. Här redovisas försök att följa dels Maria Dahlströms historia bakåt från vigseln med Carl Jacob Törn­berg, dels Bengt Persson Röbjörks dotter framåt, med täckning för större delen av perioden. Utifrån indirekta belägg från främst Fryksände kyrko­arkiv visas att hypotesen att Maria Dahlström var dotter till Bengt Persson Röbjörk är korrekt. Det främsta beviset för detta är en notering i lysnings- och vigselboken från 1842 om två släktingar, Nils Persson och Per Persson, som godkänt av­vittringen när Carl Jacob Törnberg gifte om sig. Dessa har kunnat identifieras som söner till Bengt Persson Röbjörks äldsta son Per Bengtsson.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Daniel Eriksson

Född 1987. Civilingenjör och teknologie doktor i maskinteknik. Yrkesverksam som strategikonsult inom pappers- och förpackningsindustrierna. Bosatt i Stockholm.

Referenser

Elgenstierna, G., (1925–1936), Den introducerade svenska adelns ättartavlor, med tillägg och rättelser, Norstedt. LIBRIS-ID: 8576.

Gercken, H., (tryckare), (1736), Sweriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen åhr 1734. LIBRIS-ID: 2410974.

Nordensvan, C. O., (1911), Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia. D. 2, Personalhistoria, 2 uppl. LIBRIS-ID: 345316.

Nordlöf, B., (2017), Rättshistoria för släktforskare, Sveriges släktforskarförbund. LIBRIS-ID: 20401888. ISBN: 9789188341129.

Downloads

Publicerad

2023-02-11

Referera så här

Eriksson, D. (2023). Maria Dahlström bosatt i Röbjörkeby i Fryksände socken: Belägg för att hon var dotter till Bengt Röbjörk. Släkthistoriska Studier, (1), 101. https://doi.org/10.55797/wgv561

Nummer

Sektion

Forskningsresultat