Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar

Utvärdering av ett 
homiletiskt verktyg

Författare

  • Åsa Molin Akademi för Ledarskap och Teologi

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10618

Nyckelord:

Katherine S. Bruce, lyrisk predikan, kännetecken, Jeremia, homiletik

Abstract

Artikeln är en utvärdering av det homiletiska verktyget den lyriska predikans kännetecken, framtaget av homiletikern Katherine S. Bruce, utifrån en fallstudie av två nutida svenska predikningar över Jeremia bok i Gamla testamentet. Utvärderingen fokuserar på frågan om användbarhet, i synnerhet i en undervisande homiletisk kontext, och argumenterar för att analysverktygets kategorier kan anses vara användbara för att utvärdera i vilken grad en predikan är lyrisk, i betydelsen att den är skriven ”för örat”, lingvistiskt kunnigt och konstnärligt. De fördelar som framkommer är att kategorierna tillhandahåller tydliga kännetecken, att de skapar en bredd i analysen och är relativt lätta att identifiera. De nackdelar som är tydliga är samtidigt att verktyget är anpassat efter – och därmed passar bättre för – textanalyser av predikningar än ljudfiler med förkunnelse, samt att kategorierna tenderar att bli något oprecisa eftersom de noterar att något finns utan att ange kvaliteten i innehållet.

Referenser

Katherine S. Bruce, The Vital Importance of the Imagination in the Contemporary Preaching Event (Durham University: Doktorsavhandling, 2013).

Katherine S. Bruce, Igniting the Heart: Preaching and Imagination (London: SCM, 2015).

Walter Brueggemann, Finally Comes the Poet: Daring Speech for Proclamation (Minneapolis: Fortress, 1989).

Walter Brueggemann, Preaching from the Old Testament (Working Preacher Books; Minneapolis: Fortress, 2019).

David Buttrick, Homiletic: Moves and Structures (Philadelphia: Fortress, 1987).

David Davage, ”Kan Gamla testamentet bli som nytt? Förkunnelse i skuggan av ett ’döende’ testamente”, HYBRID 1 (2023): 21–60.

Richard Eslinger, Pitfalls in Preaching (Grand Rapids: Eerdmans, 1996).

Tomas Long, The Witness of Preaching (Louisville: Westminster John Knox, 2005).

Jolyon Mitchell, Visually Speaking: Radio and the Renaissance of Preaching (Edinburgh: T&T Clark, 1999).

Åsa Molin, ”Imagination and Homiletics: An Explorative Conversation with James K. A. Smith and Kate Bruce” (Ansgar Teologiske Høgskole: Masteruppsats, 2019).

Omslagsbild HYBRID: originalartiklar

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Molin, Åsa. (2023). Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar: Utvärdering av ett 
homiletiskt verktyg. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 61–83. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10618