Att pröva förkunnelsen

Diskussion med utgångspunkt 
i en rapport om Knutby

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10624

Nyckelord:

Predikan, Knutby, Prövning, Frikyrka

Abstract

I artikeln diskuteras hur man i en pingstkarismatisk kontext kan pröva predikningar och skydda sig mot förkunnelse som avviker från etablerade läror. Artikeln tar sin utgångspunkt i två studier av förkunnelsen i pingstförsamlingen i Knutby, i empiriska studier av pingstpastorers förkunnelse och i studier av så kallad pentekostal hermeneutik. Ett första möjligt svar på den angivna frågan är att predikanter bör ägna sig åt textutläggande förkunnelse baserad på goda exegetiska studier, med genomskinlig och rationell metod. Problemet är emellertid att förkunnare i en pingstkarismatisk tradition sällan använder sig av denna metod. Detta förklaras i artikeln av att de ”gör något annat” och att deras metod är kongenial med detta ”andra” syfte, som tycks regleras av ett slags ”rule of faith”. Hur denna preciseras och upprätthålls är däremot inte helt klart. Ett annat möjligt svar är att församlingen gemensamt ska pröva förkunnelsen. Artikelförfattaren uppfattar att denna prövning i Pingströrelsen skett i predikantgemenskapen snarare än i den lokala församlingen.

Referenser

Jan-Åke Alvarsson, ”Pentekostal hermeneutik i praktiken”, sidorna 289–306 i Om Pingströrelsen: Essäer, översikter och analyser, redigerad av idem (Skellefteå: Artos, 2014).

Greger Andersson, ”Theology on the Borderline of Narrative: Two Sermons as Test Cases”, sidorna 197–218 i Borderliners: Searching the Boundaries of Narrativity and Narratology, redigerad av Per Krogh Hansen (Köpenhamn: Forlaget Medusa, 2009).

Greger Andersson, ”To Live the Biblical Narratives: Pentecostal Autobiographies and the Baptism in the Spirit”, PentecoStudies 13/1 (2014): 112–127.

Greger Andersson, ”Pentekostal hermeneutik: Hur tolkar svenska pingstpredikanter Bibeln?”, SJLT 7 (2020): 1–18.

Kenneth J. Archer, A Pentecostal Hermeneutic: Spirit, Scripture, and Community (Cleveland: CPT Press, 2009).

Rita Charon, The Principles and Practice of Narrative Medicine (New York: Oxford University Press, 2017).

Gordon Fee och Douglas Stuart, Att läsa och förstå Bibeln: En handbok (Kumla: HF, 1994).

Marianne Gaarden, The Third Room of Preaching: A New Empirical Approach (Eugene, Oregon: Pickwick, 2021).

Sidney Greidanus, The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical Literature (Grand Rapids: Eerdmans, 1988).

Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method (Grand Rapids: Eerdmans, 1999)

Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström, ”Pingst i rörelse och samfund: En analys av Pingst – fria församlingar i samverkan”, sidorna 121–168 i Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet, redigerad av Jan-Åke Alvarsson (Skellefteå: Artos, 2021), 153.

Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström (red.), Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby: Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt (Forskningsrapporter för IPS, 8; Uppsala: IPS, 2021).

Joel MacInnes och Andreas Wessman, ”Hör vad Anden säger! Bibelsyn och bibelbruk i karismatisk miljö”, sidorna 159–181 i Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby: Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt, redigerad av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström (Forskningsrapporter för IPS, 8; Uppsala: IPS, 2021).

Haddon W. Robinson, Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages (Grand Rapids: Baker Academic, 2001).

Dan Sperber och Deidre Wilson, Relevance: Communication and Cognition (Oxford: Blackwell, 1995).

Roland Spjuth, ”Gamla testamentet och systematisk teologi om det kristna livet,” HYBRID 1 (2023): 84–105.

Hans Sundberg och Pontus Tunhav, ”Lärorna i Knutby: En studie av förkunnelsen åren 2001–2006”, sidorna 115–159 i Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby: Reflektioner och lärdomar från ett forskningsprojekt, redigerad av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström (Forskningsrapporter för IPS, 8; Uppsala: IPS, 2021).

Arthur Sundstedt, Pingstväckelsen (Stockholm: Norman, 1969–1973).

W. K. Wimsatt Jr. och M. C. Beardsley, ”The Intentional Fallacy”, The Sewanee Review 54/3 (1946): 468–488.

W. K. Wimsatt, The Verbal Icon (Lexington: University of Kentucky Press, 1954).

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Andersson, G. (2023). Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt 
i en rapport om Knutby. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10624