Redaktion

Chefredaktör

Mattias Börjesson
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Epost: mattias.borjesson@gu.se

Support Kontakt

Ola Strandler
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Epost: ola.strandler@gu.se

Medredaktörer

Ola Henricsson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet ola.henricsson@gu.se

Annika Lilja, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet annika.lilja@ped.gu.se

Ilona Rinne, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet ilona.rinne@gu.se

Ola Strandler, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, ola.strandler@gu.se

Silwa Claesson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, silwa.claesson@ped.gu.se

Redaktionsråd

Danmark

Birthe Lund, Syddansk unviversitet

Ane Quartrup, Syddansk universitet

Finland

Jessica Aspfors, Åbo Akademi

Island

Gunnar Finnsbogason, University of Iceland

Norge

Tobias Werler, Högskolan i Bergen