Redaktionella Riktlinjer

Policy för sakkunnig granskare

 • Författare av manuskript och granskare av samma manuskript får inte vara nära kollegor, familjemedlemmar, arbeta i samma forskningsprojekt eller på annat sätt ha ett nära samarbete.
 • Granskare ska bara acceptera att bedöma manuskript som faller inom eget ämnesområde.
 • Granskare bör svara på inbjudningar utan dröjsmål och skicka in utförd granskning inom en rimlig tid.
 • Granskares kommentarer ska inte vara påverkade av författarens nationalitet, religiösa eller politiska föreställningar, könstillhörighet eller av kommersiella intressen.
 • Granskares kommentarer får inte innehålla ett fientligt eller provokativt språkbruk och ska ej heller inkludera personangrepp, förtal eller andra nedsättande kommentarer.

Upphovsrätt och licenser

Författare som bidrar till NoAD har givit sitt medgivande att publicera sina artiklar under en Creative Commons-licens (Creative Commons CC-BY 4.0), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Det ger också tredje part rätt att bearbeta, förändra och vidareutveckla materialet för vilket syfte som helst, inklusive kommersiellt, på villkor att tydligt erkännande ges till verkets upphovsperson, att en länk till licensen tillhandahålls och att det tydliggörs om ändringar av verket har gjorts. Detta ska göras på skäligt vis, och får ej förespegla att licensgivaren godkänner tredje part eller vederbörandes användning av verket. Författaren/författarna behåller copyright till verket. 

Kriterier för författarskap 

Varje författare, och eventuella medförfattare, skall uppfylla följande kriterier:

 1. Alla ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
 2. Alla ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
 3. Alla ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska dessutom kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.

Texten ovan härstammar från CODEX –  och riktlinjer för forskning.

Preprint Policy

Tidskriften tillåter författare att ladda upp tidigare utkast av sina texter i lämplig pre-print server, på villkor att författaren godtar följande villkor: 

 • Författaren behåller copyright för ev. preprint-version och arbeten som utvecklats från den och har tillåtelse att skicka in sin text till tidskriften. 
 • Författaren godtar att det faktum att tidigare versioner tillgängliggjorts innebär att tidskriften inte kan garantera full anonymitet i granskningsprocessen, även om hen anonymiserar sina inskickade filer.
 • Om texten publiceras i tidskriften förväntas författaren uppdatera informationen i sin preprint-version för att visa att den slutliga versionen har publicerats i tidskriften, inklusive DOI-länk.  

ORCID

NoAD rekommenderar starkt att alla författare som skickar in en text till tidskriften registrerar ett konto hos Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID). Denna registrering ger forskare en unik och stabil digital författaridentitet som säkrar att artikeln tillskrivs rätt person och förbättrar sökbarhet av författarens alla publikationer. Detta bidrar till att säkerställa att författaren får erkännande för sitt arbete. Eftersom en persons ORCID förblir detsamma så länge kontot existerar, påverkar inte eventuella namnändringar, byte av anställning, affiliering eller forskningsfält sökbarheten av dennes tidigare publikationer, vilket underlättar korrespondens mellan forskarkollegor.

Tidskriften uppmuntrar alla sina författare att inkludera ORCID tillsammans övrig författarinformation. Om artikeln accepteras kommer detta då att publiceras med artikeln. 

Open Data

Eftersom krav på Open Data blir allt vanligare kan vissa författare önska eller vara skyldiga att göra sitt empiriska material öppet och tillgängligt. I de fall detta gäller tidskiftens författare, uppmuntrar NoAD att tillgängliggörandet görs enligt FAIR principerna (FindableAccessibleInteroperableReusable). Det tillgängliggjorda materialet ska i så fall länkas till från ett Data Accessibility Statement inom det inskickade manuskriptet, vilket kommer att offentliggöras vid publicering. Empiriskt material som hämtats från andra källor måste refereras ordentligt. För vidare frågor om Open Data-policy och riktlinjer, vänligen vänd dig till ditt lärosäte.