Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik behåller upphovsrätten till sina verk.

Artiklar i Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel.

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.