Författarinstruktioner

Skicka in ditt bidrag online

NoAD tar inte ut några författaravgifter.

Skicka in ditt manuskript via vårt manushanteringssystem. Steg för steg-instruktioner ges under processens gång. Vid frågor, vänligen kontakta redaktionen: Noad@ped.gu.se

NoAD välkomnar följande typer av manuskript: Originalartiklar, Debattinlägg, Essätexter, Översiktsartiklar och Bokrecensioner.

Följande filer laddas upp separat:

  1. Anonymiserat manuskript med dubbelt radavstånd, 12 punkter. Manuskriptet får innehålla upp till 8000 inklusive referenser, ord och inleds med abstrakt (abstract) om max 200 ord, följt av 6 nyckelord (keywords).
  2. Separat titelsida där titel, författare, lärosäte och kontaktuppgifter framgår.
  3. Separat dokument med information om författare, max 50 ord.
  4. Eventuella figurer och tabeller konverteras till bildformat (jpeg) och laddas upp tillsammans med eventuella bilder (jpeg) som separata filer. Markera placering i texten.

 

Referenser 

I text

Upp till fem författare

Smith (2015)

(Smith, 2015)

Smith och Jones (2015)

(Smith & Jones, 2015)

Smith, Jones och Willis (2015)

(Smith, Jones, & Willis, 2015)

etc.

Sex författare eller fler

Smith m.fl. (2015)

(Smith m.fl., 2015)

Fler källor i samma referens

(Smith, 2013, 2015; Jones, 2015)

Sidhänvisning

(Smith, 2015,s. 130)

Fler författare med samma efternamn och årtal

A. Smith (2015)

B. Smith (2015)

Författare med flera källor och samma årtal

Smith (2015a, 2015b)

 

 


I referenslista

Böcker

Upp till tre författare

Smith, A. (2015). Boktitel. London: Routledge

Smith, A., & Jones, B. (2015). Boktitel. London: Routledge

Smith, A., Jones, B., & Willis, C. (2015). Boktitel. London: Routledge

Tre till sju författare

Samtliga namn.

Fler än sju författare

Första sex  namnen listas, använd sedan tre punkter för att markera följande författare, men skriv in sista författare. Det ska aldrig vara fler än sju författare.

Kapitel i bok

Smith, A. (2015). Kapiteltitel. I Jones B. (red.) Boktitel, (s. 102 – 167). London: Routledge

Antologi

Jones B. red. (2015). Boktitel. London: Routledge

 

Smith, A. (2015a). Boktitel. London: Routledge

Smith, A. (2015b). Boktitel. London: Routledge

Tidskrifter

Upp till tre författare

Smith, A. (2015). Artikeltitel. Tidskriftstitel, 15(2), 110-135.

Smith, A., & Jones, B. (2015). Artikeltitel. Tidskriftstitel, 15(2), 110-135.

Smith, A., Jones, B., & Willis, C. (2015). Artikeltitel. Tidskriftstitel, 15(2), 110-135.

Fyra till sju författare

Samtliga namn

Fler än sju författare

Första sex namnen listas, använd sedan tre punkter för att markera följande författare, men skriv in sista författare. Det ska aldrig vara fler än sju författare.

Övriga

Rapporter

Skolinspektionen (2010). Betygssättning i gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen