Information för läsare

Vi uppmuntrar våra läsare att registrera sig för att få aviseringar från den här tidskriften. Använd Registrera dig-länken överst på tidskriftens webbsida. Genom att registrera sig där kan du som läsare få ett e-postmeddelande med innehållsförteckning för varje nytt nummer tidskriften publicerar. Listan gör också att tidskriften kan peka på ett visst läsarunderlag. Se tidskriftens Integritetspolicy, som försäkrar dig som läsare att ditt namn eller e-postadress inte kommer användas för andra syften.