Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Tidskriftens förkortning: NoAD

ISSN (Online): 2002-1534

Huvudredaktör: Ola Henricsson

Huvudredaktörens e-postadress: ola.henricsson@gu.se

Förlag/Ansv. utgivare: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Silwa Claesson, silwa.claesson@ped.gu.se

Utgivare adress: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, Box 300 SE-405 30 Göteborg

Utgivares organisationsnummer: 202100-3153

Utgivares kontaktperson: Ola Henricsson (Huvudredaktör)

Utgivares kontaktpersons e-postadress: Noad@ped.gu.se

Tidskriftsägare: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Publiceringsavgifter: NoAD tar inte ut avgifter vare sig för författare eller läsare.

License: Creative Commons CC-BY 4.0 License

Indexering: NoAD är indexerad hos The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.