Ekologisk läraragens

En studie av lärares arbete med att forma kemiundervisningen på mellanstadiet

Författare

  • Charlotte Dunne
  • Maria Andrée

DOI:

https://doi.org/10.57126/noad.2023.19549

Nyckelord:

Kemiundervisning, Mellanstadiet, Lokalt läroplansarbete, Transformation, Läraragens, Ekologisk agens

Abstract

Den här studien fokuserar lärares arbete med att forma innehållet i kemiundervisning på mellanstadiet och den läraragens som kommer till uttryck i transformation av policyintentioner från styrdokument och andra undervisningsresurser. Studien är baserad på intervjuer med nio lärare som undervisade i kemi på mellanstadiet. Intervjuerna var semi-strukturerade och analyserades utifrån en ekologisk modell av läraragens. I intervjuerna har begreppen kemiska sammanhang och kemiska samband fungerat som utgångspunkt i samtalen och som exempel på kursplanebegrepp som lärare behöver tolka och förhålla sig till. Resultaten visar att lärarna både formulerar egna mål och utgår från mål i styrdokumenten för att forma kemiundervisning på mellanstadiet. Olika lärare använder och har tillgång till olika resurser för arbetet med att transformera policyintentioner. Sammantaget får detta som konsekvens att kemiundervisningen ges olika innehåll och utformning av olika lärare. Av vissa lärare lyfts resurser som ”Naturvetenskap och teknik för alla” (NTA) och gamla nationella prov fram som viktiga resurser som underlättar arbetet och används som referenser i arbetet med att forma undervisningens innehåll medan andra lärare betonar betydelsen av en kollegial tolkningsgemenskap. Resultaten synliggör olika agentiska förhållningssätt bland kemilärare på mellanstadiet i transformation av policyintentioner i kemiundervisningen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2023-12-29 — Uppdaterad 2024-04-04

Versioner

Referera så här

Dunne, C., & Andrée, M. (2024). Ekologisk läraragens: En studie av lärares arbete med att forma kemiundervisningen på mellanstadiet. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 9(1), 38–55. https://doi.org/10.57126/noad.2023.19549 (Original work published 29 december 2023)

Nummer

Sektion

Originalartiklar