”Var i kroppen känns språken liksom?” Fyra flerspråkiga lärares reflektioner över yngre elevers språkliga identitetskonstruktioner

Författare

  • Sara Snoder Stockholms Universitet

DOI:

https://doi.org/10.57126/noad.v7i1.6592

Nyckelord:

multilingual teachers, multilingualism, language portrait, language identity

Abstract

Alltfler lärare och elever i Sveriges grundskolor talar fler språk än endast svenska och engelska. Trots det är flerspråkig användning i skolans tidiga år i svenska klassrum relativt outforskad. Syftet med föreliggande artikel är att med hjälp av så kallade språkporträtt (Busch, 2017, 2018) belysa flerspråkiga grundskollärares reflektioner över sina elevers flerspråkighet och språkliga identitetskonstruktioner. Artikeln baseras på ett forskningsprojekt med en lingvistiskt etnografisk ansats vid två grundskolor med hög andel flerspråkiga elever och lärare, och här specifikt i tre klasser i årskurs 2 och 4. Det empiriska materialet består av fältanteckningar från observation av de flerspråkiga lärarnas modellering av den forskarinitierade aktiviteten (språkporträtt) med uppföljande audioinspelade lärarreflektionssamtal. I lärarnas reflektionssamtal framkom att de hade god kännedom om sina elevers språkliga repertoarer. Det som förvånade lärarna var i huvudsak att en del flerspråkiga elever endast angivit ett språk i sitt språkporträtt, samt att en del elever med svenska som enda modersmål verkar vilja lägga till fler språk till sin repertoar. De flerspråkiga lärarnas reflektioner visar på en känslomässig förståelse utifrån sina erfarenheter i relation till den egna flerspråkigheten. Den här specifika användningen av språkporträtt kan ge ökad kunskap om (fler)språkiga identitetskonstruktioner, samtidigt som de kan visa på komplexitet avseende flerspråkighet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-12-01

Referera så här

Snoder, S. . (2021). ”Var i kroppen känns språken liksom?” Fyra flerspråkiga lärares reflektioner över yngre elevers språkliga identitetskonstruktioner. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 7(1), 19–37. https://doi.org/10.57126/noad.v7i1.6592

Nummer

Sektion

Originalartiklar