Välkomna till TGV:s nya sida

2022-06-10

Välkomna till TGV:s nya sida för digital publicering!

Här kommer vi från och med nummer 1 2022 publicera alla nummer digitalt med omedelbar öppen tillgång. Arkivet från den tidigare sidan kommer efterhand flyttas över hit.

Från och med 2022 har vi på Genusvetenskapliga Institutionen i Lund förmånen att ha tagit på oss ansvaret som redaktörer för TGV från våra kollegor i Uppsala. Tidskriften har samtidigt genomgått fler förändringar: omställningen från tryckt till digitalt format och flytten till den här sidan. Men också att TGV nu drivs av Ämnesföreningen för Genusvetenskap (ÄG) (istället för den nu nedlagda Föreningen Tidskrift för Genusvetenskap).

Dessa förändringar har inneburit att utgivningen halkat efter något. Första numret för 2022 beräknas inte komma förrän sen höst 2022.

Förslag på temanummer välkomnas!

Målet med arbetet med TGV är att representera och öppna upp för utbyten inom det svenska genusforskningsfältet – ett fält som ligger i framkant av feministiska kritiska tanke- och forskningstraditioner. Centralt för vår vision med arbetet med tidskriften är att spegla den svenska genusforskningens bredd, originalitet och dess internationella och transnationella karaktär och att centrera dess intersektionella metoder och epistemologier inom trans- och intersex-, queer-, crip-, postkoloniala, dekoloniala, gränskritiska och antirasistiska feminismer.

Vi välkomnar löpande förslag på temanummer (special issues) och enskilda artiklar från forskare i alla skeden av sin akademiska bana samt bidrag som kommer från samarbetsprojekt och överlappningar med aktivistisk kunskapsproduktion eller konstnärliga bidrag. Special issues är välkomna att överbrygga olika format inom numren – från akademiska artiklar till konstnärliga bidrag.

Enskilda artiklar lämnas in här på sidan.

Förslag på temanummer mailas till redaktionen: tgv@genus.lu.se

 

Många hälsningar

TGV:s redaktion