Meddelanden

 • Välkomna till TGV:s nya sida

  2022-06-10

  Välkomna till TGV:s nya sida för digital publicering!

  Här kommer vi från och med nummer 1 2022 publicera alla nummer digitalt med omedelbar öppen tillgång. Arkivet från den tidigare sidan kommer efterhand flyttas över hit.

  Från och med 2022 har vi på Genusvetenskapliga Institutionen i Lund förmånen att ha tagit på oss ansvaret som redaktörer för TGV från våra kollegor i Uppsala. Tidskriften har samtidigt genomgått fler förändringar: omställningen från tryckt till digitalt format och flytten till den här sidan. Men också att TGV nu drivs av Ämnesföreningen för Genusvetenskap (ÄG) (istället för den nu nedlagda Föreningen Tidskrift för Genusvetenskap).

  Dessa förändringar har inneburit att utgivningen halkat efter något. Första numret för 2022 beräknas inte komma förrän sen höst 2022.

  Förslag på temanummer välkomnas!

  Läs mer om Välkomna till TGV:s nya sida