Meddelanden

TGV tar löpande emot förslag på temanummer och fristående artiklar utanför temanumren. Vi välkomnar särskilt bidrag meden intersektionell genusvetenskalig utgångspunkt för att utforska makt med fokus på samhälle, kultur och kunskapsproduktion. Utöver vetenskapliga artiklar välkomnar vi också recensioner och Frispel (som kan vara essäer, rapporter, debatterande texter, poesi eller visuella bidrag).

Skriv gärna till redaktionen om du behöver stöd till att utveckla en idé, eller har andra funderingar. 
Med vänliga hälsningar,
Redaktionen