Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Tidskrift för genusvetenskap 

Tidskriftens förkortning: TGV

ISSN-nummer: 1654-5443 | (Online) 2001-1377 

Huvudredaktörer: Maja Sager och Irina Schmitt

Huvudredaktörernas mejladress: tgv@genus.lu.se

Förlag/Ansv. utgivare: Ämnesföreningen för genusvetenskap

Utgivare adress: Centrum för genusvetenskap
Engelska parken, Humanistisk centrum
Thunbergsvägen 3G
Box 527
751 20 Uppsala

Utgivares organisationsnummer: 802538 –4937

Utgivares kontaktperson: Helena Wahlström Henriksson

Utgivares kontaktpersons e-postadress: helena.henriksson@gender.uu.se

Publiceringsavgifter: Tidskrift för Genusvetenskap tar inte ut några författaravgifter.

License: Creative Commons CC-BY 4.0 License