Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Tidskrift för genusvetenskap 

Tidskriftens förkortning: TGV

ISSN-nummer: 1654-5443 | (Online) 2001-1377 

Huvudredaktörer: Maja Sager och Irina Schmitt

Huvudredaktörernas mejladress: tgv@genus.lu.se

Ansvarig utgivare: Mia Liinason

Utgivare adress: Tidskrift för genusvetenskap / Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Tidskriftens huvudman: Ämnesföreningen för genusvetenskap

Huvudman adress: Ämnesföreningen för genusvetenskap / Centrum för genusforskning, Institutionen för sociala och psykologiska studier, 651 88 Karlstads universitet

Organisationsnummer: 802538 –4937

Kontaktperson hos tidskriftens huvudman: Ulf Mellström

Publiceringsavgifter: Tidskrift för Genusvetenskap tar inte ut några författaravgifter.

License: Creative Commons CC-BY 4.0 License