Underkastelse och motstånd. Litterära bröstcancerberättelser och Rosa bandet-kulturen i 2010-talets Sverige

Författare

  • Christian Lenemark Göteborgs Universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i1.10291

Nyckelord:

bröstcancerlitteratur, Rosa bandet-kultur, performativitet, göra sjukdom

Abstract

The article examines how literary breast cancer narratives published in Sweden in the 2010s performatively do breast cancer in relation to the so-called pink ribbon culture. The focus is on Karin Björkegren Jones Jag vill fan leva. Kampen mot bröstcancer (I Want the Hell to Live. The Fight Against Breast Cancer) from 2014, and Annelie Babitz Inte bara ett bröst. En bröstcancerpatients dagbok (Not Just a Breast. A Breast Cancer Patient’s Diary) from 2018. With theoretical insights from Judith Butler, Lisa Diedrich and Eve Kosovsky Sedgewick, among others, the article analyzes how these breast cancer narratives both reproduce and resist the gendered norms and ideas considered to be characteristic of the pink ribbon culture. The analysis shows how Jag vill fan leva largely submits to the ideology of this culture, distinguished as it is by positive thinking and a strong individualistic view of breast cancer as the individual woman’s project. On the other hand, Babitz in Inte bara ett bröst challenges the discursive norms that surround the traditional breast cancer narrative by taking what Emilia Nielsen calls the role of “the cancer killjoy”. At the same time, it would be too simplistic to see these narratives as polar opposites. Even if Jag vill fan leva predominantly does breast cancer in line with the pink ribbon ideology, it also problematizes it. Conversely, Inte bara ett bröst reveals how difficult it is for a woman with breast cancer to escape the normative ideals that characterize the pink ribbon culture. Thus, the article concludes with underscoring the need for more research taking into consideration how gendered norms and ideals connected to the pink ribbon culture performatively are both reproduced and challenged in 2010s Swedish breast cancer literature.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Babitz, Annelie (2018) Inte bara ett bröst. En bröstcancerpatients dagbok. Malmö: Vertigo förlag.

Bernhardsson, Katarina (2021) Självbiografiska berättelser om sjukdom. En introduktion till en levande genre. Möller, Daniel (red) Vetenskapssocietetens årsbok 2021. Lund: Vetenskapssocieteten.

Björkegren Jones, Karin (2014) Jag vill fan leva. Kampen mot bröstcancer. Stockholm: Pocketförlaget.

Butler, Judith (1990) Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Butler, Judith (1993) Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex”. New York: Routledge.

Butler, Judith (1997) Excitable Speech. A Politics of the Performative. New York: Routledge.

Couser, G. Thomas (1997) Recovering Bodies. Illness, Disability, and Life Writing. Madison: University of Wisconsin Press.

DeShazer, Mary K. (2013) Mammographies. The Cultural Discourses of Breast Cancer Narratives. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Diedrich, Lisa (2007) Treatments. Language, Politics, and the Culture of Illness. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dubriwny, Tasha N. (2013) The Vulnerable Empowered Woman. Feminism, Postfeminism, and Women’s Health. New Brunswick: Rutgers University Press.

Ehrenreich, Barbara (2001) Welcome to Cancerland. Harper’s Magazine 303(1818): 43–53.

Ehrenreich, Barbara (2011 [2009]) Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Stockholm: Leopard förlag.

Folkhälsomyndigheten (2021) Vad är en folksjukdom? https://www. folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-folksjukdomar/ [30 november 2021].

Frank, Arthur W. (2013) The Wounded Storyteller. Bodies, Illness, and Ethics. 2 uppl. Chicago: The University of Chicago Press.

Genette, Gérard (1997) Paratexts. Thresholds of Interpretation. Övers. Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press.

Gibson, Alexandra Farran, Lee, Christina och Crabb, Shona (2014) ”If You Grow Them, Know Them”. Discursive Constructions of the Pink Ribbon Culture of Breast Cancer in the Australian context. Feminism & Psychology 24(4): 521–541.

Hawkins, Anne Hunsaker (1999) Reconstructing Illness. Studies in Pathography. 2 uppl. Lafayette: Purdue University Press

Hirdman, Yvonne (2019) Behandlingen. 205 dagar i kräftrike. Stockholm: Ordfront.

Jain, Sarah S. Lochlann (2013) Malignant. How Cancer Becomes Us. Berkeley: University of California Press.

Kleinman, Arthur (1988) The Illness Narratives. Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books.

Klingspor, Agneta (2010) Stängt pga hälsosjäl. Stockholm: Mormor.

Kristeva, Julia (1992) Fasans makt. En essä om abjektionen. Övers. Agneta Rehal och Anna Forssberg. Göteborg: Daidalos.

Lantz, Annika (2016) Vad ska en flicka göra? Konsten att vara riktigt rädd. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Lenemark, Christian (2015) På liv och död. Om Kristian Gidlunds I kroppen min och autopatografins mediala former. LIR.Journal 5: 192–210.

Lenemark, Christian (2018) ”Det lutar åt cancer”. Agneta Klingspors Stängt pga hälsosjäl och kvinnliga bröstcancerberättelser. Sjöberg, Maria (red) Allvarligt talat. Berättelser om livet. Göteborg: Makadam förlag.

Lenemark, Christian (2019) Doing Illness. Cancer Narratives in Digital Media. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 16(31): 69–85.

Lindgren, Charlotta (2016) En hel jävla bok om cancer. Malmö: Solentro.

Lorde, Audre (1980) The Cancer Journals. San Francisco: Spinsters Inc.

Łysak, Anina (2014) Barbie Dolls. Övers. Karol Maślany. Smith, Merril D. (red) Cultural Encyclopedia of the Breast. New York: Rowman & Littlefield.

Mohlin, Åsa och Bernhardsson, Katarina (2021a) ”Den här kroppen som lämnat mig i sticket”. Bröstcancer, kropp och återhämtning i Kristina Sandbergs En ensam plats och Yvonne Hirdmans Behandlingen. Tidskrift för litteraturvetenskap 51(1–2): 15–24.

Mohlin, Åsa och Bernhardsson, Katarina (2021b) Narratives of Survivorship. A Study of Breast Cancer Pathographies and Their Place in Cancer Rehabilitation. Current Oncology 28(4): 2840–2851.

Ngai, Sianne (2005) Ugly Feelings. Cambridge: Harvard University Press.

Nesby, Linda (2021) Sinne, samhold og kjendiser. Sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur. Oslo: Universitetsforlaget.

Nielsen, Emilia (2019) Disrupting Breast Cancer Narratives. Stories of Rage and Repair. Toronto: University of Toronto Press.

Pitkäjärvi, Tiina (2022) Mer än bara vara rosa. Bröstcancertematiserande kampanjer i Sverige (2015–2016) som social praktik. Avhandling. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Regionalt cancercentrum (2020) Cancer i Sverige. Registerdata över förekomst och dödlighet 1970–2017. Uppsala: Regionalt Cancercentrum, https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/statistik/cancer_i_sverige_registerdata_forekomst_

dodlighet_1970-2017.pdf [30 november 2021].

Sandberg, Kristina (2021) En ensam plats. Stockholm: Norstedts.

Sarrimo, Cristine (2000) När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion.

Sedgewick, Eve Kosovsky (1993) White Glasses. Tendencies. Durham, New York: Duke University Press.

Sontag, Susan (1978) Illness as Metaphor. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Stage, Carsten (2017) Networked Cancer. Affect, Narrative and Measurement. Cham: Palgrave Macmillan.

Sulik, Gayle A. (2011) Pink Ribbon Blues. How Breast Cancer Culture Undermines Women’s Health. New York: Oxford University Press.

Thunberg, Karin (2006) Mellan köksfönstret och evigheten. Om kärlek, vänskap och arbete. Stockholm: Brombergs.

Williams, Seán M. och Kari Nyheim Solbrække (2018) ”Cancer Coiffures”. Embodied Storylines of Cancer Patienthood and Survivorship in the Consumerist Cultural Imaginary. Body & Society 24(4): 87–112.

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Fristående artiklar