”Han hade sin penis i henne” – Representationer av agerande kroppar i sexualbrottsdomar

Författare

  • Sofia Orrbén Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i2-3.10684

Nyckelord:

positionering, diskursiva strategier, representation, sexualbrott, domar, beröring, känslor

Abstract

Sex crime judgments have repeatedly been criticized for reproduc- ing detailed descriptions of women’s bodies and sexualized violence as elaborate details are thought to increase the risk of secondary victimization. To gain a better understanding of the function of detailed descriptions of bodies and (sexualized) violence I examine how bodies and actions are represented in reconstructed party statements. 

Based on a view of touch and emotion as important meaning-making resources, I analyze discursive constructions of social actors and actions to show how the parties are positioned in the statements and what kind of discursive strategies are constructed by the positioning of the parties. The results show that positionings in women’s statements constitutes discursive strategies to construct assault through a structural representation of women’s reluctance and men’s willingness. By contrast, positionings in men’s statements constitutes discursive strategies to construct either voluntariness, misunderstandings, or non-events depending on the verdict and subject matter, through structural representations of women’s willingness.

I show that detailed descriptions of bodies and (sexualized) violence pose a functional necessity in party statements and that the language used cannot be changed unless current discourses about rape and ideal victims change. In addition, it is argued that the risk of secondary victimization remains even if competing discourses would change the language used in party statements.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Adolfsson, Kerstin (2018) Blaming victims of rape: studies on rape myths and beliefs about rape. Avhandling. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Andersson, Ulrika (2004) Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Avhandling. Lund: Juridiska institutionen, Lunds universitet. Bokbox förlag.

Bavelas, Janet och Coates, Linda (2001) Is it Sex or Assault? Erotic Versus Violent Language in Sexual Assault Trial Judgments. Journal of Social Distress and Homelessness 10(1): 29–40. doi: 10.1023/A:1009477518196.

Bezemer, Jeff och Kress, Gunther (2014) Touch: a resource for making meaning. The Australian journal of language and literacy 37(2): 77–85. doi: 10.3316/aeipt.204229.

BRÅ (2021a) Misstänkta personer. Brottsförebyggande rådet. https://bra.se/statistik/ kriminalstatistik/misstankta-personer.html [22 november 2022].

BRÅ (2021b) Handlagda brott. Brottsförebyggande rådet. https://bra.se/statistik/ kriminalstatistik/handlagda-brott.html [9 december 2022].

Butler, Judith (2007) Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos.

Byrman, Gunilla och Skoglund, Astrid (2018) Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Växjö: Linnéuniversitetet.

Campbell, Rebecca och Raja, Sheela (1999) The secondary victimization of rape victims: insights from mental health professionals who treat survivors of violence. Violence and Victims 14(3): 261–275. doi: 10.1891/0886-6708.14.3.261.

Chouliaraki, Lilie (2021) Victimhood: The affective politics of vulnerability. European Journal of Cultural Studies 24(1): 10–27. doi: 10.1177/1367549420979316.

Christie, Nils (1986) The Ideal Victim. Fattah, Ezzat A. (red) From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System. London: Palgrave Macmillan UK.

Coates, Linda, Bavelas, Janet Beavin och Gibson, James (1994) Anomalous language in sexual assault trial judgments. Discourse & Society 5(2): 189–206.

Conaghan, Joanne och Russell, Yvette (2014) Rape Myths, Law, and Feminist Research: ”Myths About Myths”? Feminist Legal Studies 22(1): 25–48. doi: 10.1007/s10691-014- 9259-z.

Estrich, Susan (1987) Real rape. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Folkmarson Käll, Lisa (2013) Närhetens intima avstånd. Om Känselsinnet som sammanbindande och gränsdragande. Tidskrift för genusvetenskap 34(4): 25–45. doi: 10.55870/tgv.v34i4.3340.

Foucault, Michel (1980) Sexualitetens historia 1. Viljan att veta. Stockholm: Gidlund.

Glapka, Ewa (2019) Critical affect studies: On applying discourse analysis in research on affect, body and power. Discourse & Society 30(6): 600–621. doi: 10.1177/0957926519870039.

Hagsgård, Marie B. (2018) Ökat förtroende för domstolarna genom processuell rättvisa. Juridisk tidskrift 2: 243–260.

Halliday, Michael och Matthiessen, Christian (2014) Halliday’s introduction to functional grammar. London: Routledge.

Henley, Nancy (1986) Body politics: power, sex, and nonverbal communication. New York: Simon & Schuster.

Laugerud, Solveig (2020) ”It’s All Just a Game”: How Victims of Rape Invoke the Game Metaphor to Add Meaning and Create Agency in Relation to Legal Trials. Feminist Legal Studies 28: 257–275. doi: 10.1007/s10691-020-09444-0.

van Leeuwen, Theo (2008) Discourse and practice: new tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford University Press.

Lennerhed, Lena (2006) Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien. Hedemora: Gidlund.

Orrbén, Sofia (2020) Brottmålsdomen som genre – Struktur, röster och språkhandlingar i svenska domar. Sakprosa 12(3): 1–39. doi: 10.5617/sakprosa.7943.

Orrbén, Sofia (2022) ”Tingsrätten anser”: Positionering i solidaritet med och distans från sexualbrottsdomens röster. Sundqvist, Pia, Waldmann, Christian, Straszer, Boglárka och Ljung Egeland, Birgitta (red) Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: Aktuella

arenor för svensk forskning inom tillämpad språkvetenskap. Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA).

Reisigl, Martin och Wodak, Ruth (2016) The Discourse-Historical Approach (DHA). Wodak, Ruth och Meyer, Michael (red) Methods of critical discourse studies. Los Angeles: SAGE.

Rubin, Gayle (2008) Thinking sex: notes towards a radical theory of the politics of sexuality. Badmington, Neil och Thomas, Julia (red) The Routledge critical and cultural theory reader. London: Routledge.

Sedgwick, Eve Kosofsky (2003) Touching feeling: affect, pedagogy, performativity. Durham: Duke University Press.

Sexualbrottsofferutredningen (2005) Anmälan och utredning av sexualbrott: förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Stockholm: Fritzes.

Wallin, Lisa, Uhnoo, Sara, Wettergren, Åsa och Bladini, Moa (2021) Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements. Nordic Journal of Criminology 22(1): 3–22. doi: 10.1080/2578983X.2021.1898128.

Wennstam, Katarina (2002) Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på våldtäkt. Stockholm: Bonnier.

Downloads

Publicerad

2023-12-08