Slutspurt för Uppsala

Författare

  • Karin S. Lindelöf
  • Anna Bark Persson

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v42i2-3.2389

Abstract

FRÅN REDAKTIONEN Kära TGV-läsare! Detta är det sista redak- tionsordet från Uppsalaredaktionen. Nästa nummer (4/2021) blir ett temanummer med gästredaktörer (Nationella minorite- ter, ett tema som vi har velat genomföra ända sedan starten 2018, blir äntligen verk- lighet!) och vid årsskiftet flyttar Tidskrift för genusvetenskap till Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Downloads

Publicerad

2021-09-01

Nummer

Sektion

Från Redaktionen