Frispel: Lika delar glädje och dåligt undertryckt vrede. Reflektioner kring att genusprofilera historieutbildning på universitetsnivå

Författare

  • Christina Douglas

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v42i2-3.2434

Abstract

I den här texten kommer jag att reflektera över vad som kanske bäst kan benämnas som en genushistorikers himmel och helvete. Jag vill berätta om de vedermödor jag upplevde då vi vid historieämnet på Södertörns högskola för några år sedan bestämde oss för att genusprofilera grundkurserna i ämnet historia. Men jag vill också berätta om den oerhörda glädje det är att under- visa i just genushistoria. Det bör dock sägas att detta är min historia och mina reflektioner kring hur genusprofileringen av historias A- och B-kurser gick till samt hur jag tänker kring genushistoria, både som inriktning och som under- visningsämne. Jag har försökt att där det är möjligt underbygga min skildring med bland annat protokoll. Andra inblandade kan ha upplevt händelserna annorlunda, men detta är som sagt min historia sett ur mitt perspektiv.

Downloads

Publicerad

2021-09-01