En studie i krigets mytologi. Fredstematik i Elin Wägners Den förödda vingården

Författare

  • Maria Mårsell Doktorand vid Södertörns högskola

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i2-3.7261

Nyckelord:

Elin Wägner, första världskriget, fredsrörelsen, krigets mytologi, fredens mytologi, militarismens ontologi

Abstract

The dominance of militarism needs to be understood in relation to gender. This relation is complicated by the fact that peace is often defined as non-war – just as woman is traditionally represented as non-male – a lesser being or the exception that proves the rule. In other words, war and peace are gendered concepts. This is particularly evident in the reporting on armed conflicts where war is characterized through male notions and words. Elin Wägner (1882–1949), one of the most influential European voices for peace and women’s emancipation during the first half of the 20th century, was well aware of this. With her novel Den förödda vingården, published 1920, she moved from depicting World War I and its consequences from a distance, to placing the plot at its epicenter. Unlike media reporting from war zones, Wägner sheds light upon women’s and children’s situation in the aftermath of the war, while placing men’s stories in the background. In the novel the impact of who is telling the story of the war as well as what is being told, and how, is acknowledged and problematized. By exploring the performative elements of war, as well as its relationship to the mythological and ritual, Den förödda vingården makes war visible as a gendered mythology and punctures dichotomies such as “war/activity/development/rationality” and “peace/passivity/stagnation/irrationality”. This can in turn be read in relation to Wägner’s later attempts to contrast a patriarchal historiography with the mythology of matriarchy. In particular, the plot of the novel focuses on another mythology – one that overshadows matriarchy – the mythology of war. 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Alonso, Harriet Hyman (1997) The Women’s Peace Union and the outlawry of war, 1921–1942. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.

Armstrong, Karen (2005) Myternas historia. Stockholm: Bonnier.

Barthes, Roland (1969 [1957]) Mytologier. Lund: Arkiv.

Boberg, Emma Lygnerud (2022) Krigsrapportering främjar könsstereotyper. Fempers 13 juni 2022 https://fempers.se/2022/2022-06-14/mediers-krigsrapportering-framjar- konsstereotyper/ [25 oktober 2023].

Brunow, Dagmar (2018) Elin Wägner och filmen. Stockholm: Swedish Film Institute. https://nordicwomeninfilm.com/elin-wagner-och-filmen/?lang=sv [25 oktober 2023].

Cockburn, Cynthia (2012) Anti-militarism: political and gender dynamics of peace movements. New York: Palgrave Macmillan.

Cortright, David (2008) Peace: a history of movements and ideas. Cambridge: Cambridge University Press.

Crook, David Paul (1994) Darwinism, war and history: the debate over the biology of war from the ‘Origin of the species’ to the First World War. Cambridge: Cambridge University Press.

Dyer, Richard (2017 [1997]) White: twentieth anniversary edition. New York: Routledge.

Egefur, Fredrik (2020) Gränslösa rörelser för fred 1889–1914: aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism. Avhandling. Lund: Historiska institutionen, Lunds universitet.

Ekström, Malin (2011) Allvarsam parodi och möjlighetens melankoli: en queerteoretisk analys av Ruts bok. Avhandling. Uppsala: Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Elgström, Anna Lenah, Stéenhoff, Frida, Wägner, Elin och Glücklich, Wilma (1917) Den kinesiska muren: Rosika Schwimmers kamp för rätten och hennes krig mot kriget. Stockholm: Dahlberg & Co.

Ferguson, Niall (1998) The pity of war. London: Allen Lane.

Fjelkestam, Kristina (2002) Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige. Avhandling. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion.

Forsås-Scott, Helena (2014) Re-writing the script: gender and community in Elin Wägner. London: Norvik Press.

Foucault, Michel (2008 [1997]) Samhället måste försvaras: Collège de France 1975–1976. Hägersten: Tankekraft.

Gittings, John (2012) The glorious art of peace: from the Iliad to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

Hammar, Inger (1999) Emancipation och religion: den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–1900. Stockholm: Carlsson.

Hannah, Patricia A. (2014) Eirene: ancient Greek goddess and concept of peace. Shogimen, Takashi, Spencer, Vicki A. (red) Visions of peace: Asia and the west. Farnham: Ashate Publishing Company.

Hedén, Anne (2019) Kvinnorna som tog strid för freden gör fortfarande avtryck: bild i perspektiv. Historisk tidskrift 139(3): 581–588.

Holmqvist, Sam (2021) Två gräl. Slavhandel, kvinnokamp och moraliskt gnissel i Fredrika Bremers Grannarne. Tidskrift för genusvetenskap 42(2–3): 71–90.

Hynes, Samuel (1990) A war imagined: The First World War and English culture. London: Bodley Head.

Isaksson, Ulla och Linder, Erik Hjalmar (1977) Elin Wägner 1882–1922: amason med två bröst. Stockholm: Bonnier.

Jonsson, Bibi (2001) I den värld vi drömmer om: utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner. Löderup: Werstam.

Key, Ellen (1899) Fredstanken: fredsrörelsen och försvarsrörelsen, fredens förverkligande. Två uppsatser. Stockholm: Bonnier.

Knutson, Ulrika (2020) Den besvärliga Elin Wägner. Lund: Historiska media.

Kollontaj, Aleksandra (1984) Selected articles and speeches. New York: International Publishers.

Krause, Jana, Krause, Werner, och Bränfors, Piia (2018) Women’s Participation in Peace Negotiations and the Durability of Peace. International Interactions 44(6): 985–1016. Lamb, Christina (2021 [2020]). Våra kroppar, deras slagfält: vad krig gör med kvinnor.

Stockholm: Natur & Kultur.

Larson, Margareta (1985). De arbetade för fred: kvinnoföreningar i Sverige med fred på sitt program 1898–1940. Stockholm: Författares bokmaskin.

Lettevall, Rebecka (2009) Fred i tiden: modern och senmodern fred speglad i nobelprisen. Jenreck, Magnus (red) Fred i realpolitikens skugga. Lund: Studentlitteratur.

Malins, Geoffrey H. (1920) How I filmed the war: a record of the extraordinary experiences of the man who filmed the great Somme battles etc. London: H. Jenkens Limited.

Mårsell, Maria (2021) Militarismens ontologi: Krig och fred som mänskliga existensvillkor i Frida Stéenhoffs “Stridbar ungdom” och Elin Wägners “Släkten Jerneploogs framgång”. Tidskrift för litteraturvetenskap 51(1–2): 129–137.

Meidell, Sara (2022) I det första Tiktok-kriget får också kvinnorna en röst. Västerbottens kuriren 7 mars 2022 https://www.vk.se/2022-03-07/i-det-forsta-tiktok- kriget-far-ocksa-kvinnorna-en-rost [25 oktober 2023].

Miller, Paul (2002) From revolutionaries to citizens: antimilitarism in France, 1870–1914. Durham, N.C.: Duke University Press.

Naraghi Anderlini, Sanam (2003) The Untapped Resource: Women in Peace Negotiations. Conflict Trends 3:18–22.

Nordlund, Anna (2016) Selma och filmen: om stumfilmens glansdagar. Sunne: Mårbacka förlag.

Paffenholtz, Thania (2018) Women in Peace Negotiations. Gendering Diplomacy and International Negotiation. Aggestam, Karin, Towns, Ann E. (red) Cham: Palgrave Macmillan.

Qvarnström, Sofi (2009) Motståndets berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget. Hedemora: Gidlund.

Rohdin, Mats (2014/2015). När kriget kom till Sverige: Första världskriget 1914–1918 på bioduken. Biblis 68: 3–19.

Ruse, Michael (2019) The problem of war: Darwinism, Christianity, and their battle to understand human conflict. New York: Oxford University Press.

Santi, Rainer (1992) Hundra års fredsarbete: Internationella fredsbyråns och andra internationella fredsföreningars historia: [berättelsen om fredsrörelsens första hundra år av organiserat internationellt samarbete]. Helsingfors: Sällskapet för befrämjande av fredslitteratur i Finland.

Svensson, Arne (1976) Den politiska saxen: en studie i Statens biografbyrås tillämpning av den utrikespolitiska censurnormen sedan 1914. Avhandling. Stockholm: Historisk- Filosofiska sektionen, Stockholms universitet.

Svensson, Therese (2015) Alla rasifieras. Mana. https://tidskriftenmana.se/alla- rasifieras/ [25 oktober 2023]

Wistrand, Birgitta (2006) Elin Wägner i 1920-talet: rörelseintellektuell och internationalist. Uppsala: Uppsala universitet.

Wilson, Catherine (2017) Leibniz on War and Peace and the Common Good. Hildesheim: George Olms.

Woolf, Virginia (2012 [1929]) Ett eget rum. Lund: Ellerström.

Wägner, Elin (1920) Den förödda vingården. Stockholm: Albert Bonniers förlag. Wägner, Elin (1978) [1941] Väckarklocka. Stockholm: Bonnier.

Wägner, Elin (1999) Vad tänker du, mänsklighet?: texter om feminism, fred och miljö. I urval av Helena Forsås-Scott. Stockholm: Norstedt.

Young, Nigel J. (red) (2010) The Oxford international encyclopedia of peace. New York: Oxford University Press.

Zonana, Joyce J. (1993) The Sultan and the Slave - Feminist Orientalism and the Structure of Jane Eyre. Signs: Journal of Women in Culture and Society 18(3): 592–617.

Österberg, Eva och Carlsson Wetterberg, Christina (red) (2002) Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–1940. Stockholm: Atlantis.

Downloads

Publicerad

2023-12-08

Nummer

Sektion

Tema: Feministiska perspektiv på fred och krig