Drömmen som kraschade. Könade känslor och kroppar i medierapporteringen om Jas 39 Gripens krasch på Långholmen 1993

Författare

  • Stina Malmén Stockholms universitet
  • Emma Rosengren Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i2-3.7423

Nyckelord:

genus, känslor, Jas, neutralitet, säkerhet

Abstract

On the 8th of August 1993, JAS 39 Gripen, the pride of the Swedish air force, crashed during an air show in downtown Stockholm. The pilot miraculously survived this accident, witnessed by half a million specta- tors, and no serious injuries were reported among the audience. This article draws on feminist theory in studies of international relations and a discourse analytical framework to reveal how gendered representations of emotions and bodies featured in, and contributed to, making meaning about collective identity and possible futures in the aftermath of the event. The empirical focus lies on the four major Swedish newspapers during the early 1990s, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet. The analysis shows that the crash triggered intense criticism of JAS, a costly state-industrial military project at the core of the Swedish welfare state project, and the historical policy of armed neutrality which relied on notions of defensive masculine protection. By doing so, the crash contributed to destabilize notions of defensive masculinist protection practiced through the armed neutrality policy during the Cold War period. These findings are not only relevant for our understanding of the past. By shedding light on how logics related to masculinist protection were de-stabilized in a period when Sweden’s first steps towards increased military cooperation with NATO were taken, the findings also provide important clues to our understanding of contemporary security developments. 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Agrell, Wilhelm (2010) Fredens illusioner. Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988–2009. Stockholm: Atlantis.

Ahmed, Sara (2004) The cultural politics of emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aunesluoma, Juhana och Rainio-Niemi, Johanna (2016) Neutrality as Identity? Finland’s Quest for Security in the Cold War. Journal of Cold War Studies 18(4): 51–78.

Bengtsson, Mattias (1993) Vem vet när Gripen behövs. Svenska Dagbladet 11 augusti 1993.

Bjereld, Ulf, Johansson, Alf W. och Molin, Karl (2008) Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla kriget. Stockholm: Santérus.

Björnör-Carlsson, Ann-Cathrine (1993) Glöm inte bort att vi bara är människor. Aftonbladet 24 augusti 1993.

Brink, Bosse (1993) Mirakel att ingen dödades. Dagens Nyheter 9 augusti 1993.

Cohn, Carol (1993) War, Wimps, and Women: Talking Gender and Thinking War. Cooke Miriam G. och Wollacott, Angela (red) Gendering War Talk. Princeton: Princeton University Press: 227–246.

Costigliola, Frank (1997) The Nuclear Family: Tropes of Gender and Pathology in the Western Alliance. Diplomatic History 21(2): 163–183.

Cronqvist, Marie (2012) Survival in the Welfare Cacoon. The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden. Vowinckel, Annette, Payk, Marcus M. och Lindenberger, Thomas (red) Cold war cultures: perspectives on Eastern and Western European societies. New York: Berghahn Books: 191–210.

Dagens Nyheter (1993a) Bara 30 meter från en katastrof. Dagens Nyheter 9 augusti 1993.

Dagens Nyheter (1993b) Jas måste stoppas. Dagens Nyheter 9 augusti 1993.

de los Reyes, Paulina (2000) Folkhemmets paradoxer. Genus och etnicitet i den svenska modellen. Tidskrift för genusvetenskap 21(2): 27–47.

de los Reyes, Paulina (2013) Bortom nationen? Det globala rummets ojämlika geografier. de los Reyes, Paulina, Eduards, Maud och Sundevall, Fia (red) Internationella relationer. Könskritiska perspektiv. Stockholm: Liber: 67–83.

Eduards, Maud (2007) Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: Atlas.

Egnell, Robert, Hojem, Petter och Berts, Hannes (2014) Gender, military effectiveness, and organizational change: The Swedish model. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Engelbrekt, Kjell, Holmberg, Arita och Ångström, Jan (red) (2015) Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Stockholm: Norstedts juridik.

Enloe, Cynthia H. (1989) Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics. London: Pandora.

Fox, Mary Frank, Johnson, Deborah G. och Rosser, Sue V. (red) (2006) Women, Gender, and Technology. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Fukuyama, Francis (1992) The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

Expressen (1993a) Allt fler svenskar vill behålla Jas. Expressen 14 augusti 1993.

Expressen (1993b) En epok går i graven. Expressen 10 augusti 1993.

Försvarets materielverk (2023) Jas 39 Gripen https://www.fmv.se/projekt/jas-39- gripen/

Goldman, Kjell (1991) The Swedish Model of Security Policy. West European Politics 14(3): 122–132.

Gummesson, Maria (1993a) Sluta fjolla dig ministern! Dagens Nyheter 14 augusti 1993.

Gummesson, Maria (1993b) Manneken Jas. Expressen 23 augusti 1993.

Hagström, Linus (2021) Text and body in the Swedish NATO debate. Cooperation and Conflict 56 (29): 141–162.

Hatje, Ann-Katrin (2009) Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet: mikro- och makroperspektiv på offentlig sektor, den svenska modellen och kvinnors politiska agerande. Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Hill Collins, Patricia (1998) It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation. Hypatia 13(3): 62–82.

Hirdman, Yvonne (1989) Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlsson.

Henschen, Kristina (1993) Jag höll på att få Jas i huvudet. Aftonbladet 18 augusti 1993. Holmström, Mikael (2011) Den dolda alliansen: Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Stockholm: Atlantis.

Hutchison, Emma och Bleiker, Roland (2014) Theorizing emotions in world politics. International Theory 6(3): 491–594.

Hutchison, Emma (2010) Trauma and the politics of emotions: constituting identity, security and community after the Bali bombing. International Relations 24(1): 65–86.

Jezierska, Katarzyna och Towns, Ann (2018) Taming feminism? The place of gender equality in the ’Progressive Sweden’ brand. Place Branding and Public Diplomacy 14(1): 55–63.

Johansson, Ola (1993) Förhastat säga nej till Jas. Aftonbladet 11 augusti 1993.

Karlsson, Annika (1993) En chockad huvudstad. Dagens Nyheter 9 augusti 1993.

Karsh, Efraim (1988) Neutrality and small states. London: Routledge.

Koselleck, Reinhart (1985) Futures Past. On the Semantics of Historical Time. Cambridge: the MIT Press.

Kronsell, Annika (2012) Gender, Sex and the Postnational Defense. Militarism and Peacekeeping. New York: Oxford University Press.

Kronvall, Olof och Petersson, Magnus (2005) Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991. Stockholm: Santérus.

Kratz, Anita (1993) Rehn är inte skadeglad Svenska Dagbladet 10 augusti 1993.

Landin, Maja (2022) Det militära försvarsanslaget ska öka till 2% av BNP. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen https://www.svenskafreds.se/upptack/forsvars-och- sakerhetspolitik/okade-forsvarsanslag-2procent/.

Lindström, Sigvard (1993) Kan vi lita på Jas? Aftonbladet 25 augusti 1993.

Lundin, Per och Stenlås, Niklas (2010) Technology, State Initiative and National Myths in Cold War Sweden. An introduction. Lundin, Per, Stenlås, Niklas och Gribbe, Johan (red) Science for Welfare and Warfare. Technology and State Initiative in Cold War Sweden. Sagamore Beach, MA: Science History Publications/USA.

Malmén, Stina (2019) I företagshistoriens marginaler. Familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets dynastier. Avhandling. Stockholm: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Nagel, Joane (1998) Masculinity and nationalism, Gender and sexuality in the making of nations. Ethnic and Racial Studies 21 (2): 242–269.

Mellin, Lena (1993) Nu startar den stora Jas-striden. Aftonbladet 10 augusti 1993. Michélsen, Thomas (1993) Planet lydde inte piloten. Förhören med Lars Rådeström tyder på fel i styrsystemet. Dagens Nyheter 11 augusti 1993.

Nilson, Ulf (1993) Expressens Ulf Nilson om drömmen som kraschade. Expressen 9 augusti 1993.

Nunn, Heather (2003) Thatcher, politics and fantasy: the political culture of gender and nation. London: Larence & Wishart.

Ronge, Paul (1993) De kan stoppa Jas-projektet. Expressen 9 augusti 1993.

Rosengren, Emma (2020) Gendering nuclear disarmament: identity and disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandling. Stockholm: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet.

Rosengren, Emma (2022) Gendering Sweden’s nuclear renunciation: a historical analysis. International Affairs 98(4): 1231–1248.

Sainsbury, Diane (1996) Gender, equality, and welfare states. Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, Joan Wallach (1988) Gender and the politics of history. New York: Columbia Univ. Press.

Sjoberg, Laura (red) (2010) Gender and international security: feminist perspectives. London: Routledge.

Sjöberg, Maria (2018) Textanalys. Gustavsson, Martin och Svanström, Yvonne (red) Metod: guide för historiska studier. Lund: Studentlitteratur: 69–97.

Stanfors, Maria (2017) Mellan arbete och familj: ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Stenlås, Niklas (2008) Technology, National identity and the State. Rise and Decline of a Small State’s Military-Industrial Complex. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier arbetsrapport 2008:7.

Stenlås, Niklas (2010) Military Technology, National Identity and the State. The Rise and Decline of a Small State’s Military-Industrial Complex. Lundin, Per, Stenlås, Niklas, och Gribbe, Johan (red) Science for Welfare and Warfare. Technology and State Initiative in Cold War Sweden. Sagamore Beach: Science History Publications.

Sundelius, Bengt (1990) Sweden: Secure Neutrality. Annals of the American Academy of Political and Social Science 512(1): 116–124.

Svedberg, Erica och Kronsell, Annika (2002) Plikten att försvara Sverige. Maskulinitet, femininitet och värnplikt. Tidskrift för politisk filosofi 1(1): 18–38.

Swartz, Oscar (1993) Mannen är uppfinningarnas moder. Expressen 20 augusti 1993. Särmä, Saara (2014) Junk Feminism and Nuclear Wannabees. Collaging Parodies of Iran and North Korea. Avhandling. Tampere: Kansainvälinen politiikka: Tampere University Press.

Sovinnainen, Weikko (1993) Gå på charmoffensiv. Expressen 28 augusti 1993.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Military Expenditure Database. https://www.sipri.org/databases/milex

Svenska Dagbladet (1993) Jas är pojkarnas julafton. Svenska Dagbladet 10 augusti 1993.

Sveriges Television (2018) 25 år sedan Jas-kraschen i Stockholm. Sveriges Television 21 augusti 2018.

Wajcman, Judy (2004) TechnoFeminism. Cambridge: Polity Press. Wernström, Lars (1993) Sanslös hysteri. Dagens Nyheter 11 augusti 1993.

Wibben, Annik T.R. (2011). Feminist security studies: a narrative approach. London: Routledge.

Wilcox, Lauren (2009) Gendering the Cult of the Offensive. Security Studies 18(2): 214–240.

Young, Iris Marion (2003) The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the Current Security State. Signs: Journal of Women in Culture and Society 29(1): 1–25.

Yuval-Davis, Nira (1997) Women, Citizenship and Difference. Feminist Review 57: 4–27. Zalewski, Marysia och Parpart, Jane (1998) The man question in International relations. London: Routledge.

Åse, Cecilia (2016) Ship of Shame: Gender and Nation in Narratives of the 1981 Soviet Submarine Crisis in Sweden. Journal of Cold War Studies 18(1): 112–132.

Åse, Cecilia och Wendt, Maria (red) (2019) Gendering military sacrifice: a feminist comparative analysis. London: Routledge.

Downloads

Publicerad

2023-12-08

Nummer

Sektion

Tema: Feministiska perspektiv på fred och krig