Kön, heterosexualitet och (o)trygghet: En feministisk analys av svenska säkerhetsdebatter i skuggan av kriget i Ukraina

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i2-3.8446

Nyckelord:

genus, säkerhet, svensk säkerhetspolitik, Nato, beskyddsmyt

Abstract

This article examines how the war in Ukraine and the subsequent re-orientation of Swedish security and defense policy leading up to a NATO-application, has been discussed in Swedish public debate. We ask what work gender does in the sense-making of the war and the changes in security policy. Departing from feminist theories of security and gendered protection, the study discusses the ambivalent ways in which gender and the trope of Sweden as a gender equal nation is negotiated in the media (print media and television) and by policy makers. The gendered imaginaries of masculinist protection and the vulnerability of women and children legitimize violence as the most adequate way to respond to this new situation. Gender is used to depoliticize security politics and to frame militarization as unavoidable. In this context, gender equality is both seen as a value worthy of protection and as an internal threat weakening men, and inclining women to object to the military responses suggested. We argue that the production of hypermasculinity and militarization promotes a security ideology imbued with violence, hierarchies, and control.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Aggestam, Karin, Bergman Rosamond, Annika och Kronsell, Annica (2019) Theorising feminist foreign policy. International Relations 33(1): 23–39.

Agius, Christine (2011) Transformed beyond recognition? The politics of post-neutrality. Cooperation and Conflict 46(3): 370–395.

Agius, Christine och Edenborg, Emil (2019) Gendered bordering practices in Swedish and Russian foreign and security policy. Political Geography 71: 56–66.

Alm, Sebastian C (2022) Skräckplan mot Sverige: Så ska Ryssland skrämma oss från att gå med i Nato. Aftonbladet 6 maj 2022.

Altman, Yuzhu Peng, Whyke, Thomas William och Zhang, Shixin Ivy (2022) Understanding the Russian invasion of Ukraine through a gendered prism. Feminist Media Studies. https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2137831.

Brodrej, Selma (2022) Riskabel hyllning av den mjuke mannen. Arena 3 april 2022. Cockburn, Cynthia (2010) Gender relations as causal in militarization and war: A feminist standpoint. International Feminist Journal of Politics 12(2): 139-157.

Cockburn, Cynthia (2012) Anti-militarism. Political and Gender Dynamics of Peace Movements. Basingstoke och New York: Palgrave.

Cohn, Carol (1987) Sex and death in the rational world of defense intellectuals. Signs: Journal of women in culture and society 12(4): 687-718.

Cohn, Carol (1993) Wars Wimps and Women. Talking Gender and Thinking War. Cook, Miriam och Woollacott, Angela (red) Gendering War Talk. Princeton University Press.

Costigliola, Frank (1997) The Nuclear Family: Tropes of Gender and Pathology in the Western Alliance. Diplomatic History 21(2): 163–183.

Dalsjö, Robert (2022) Nato – en allians i förändring. Officerstidningen 28 juni.

Demker, Marie (2022) Så målade vi in oss i ett hörn i frågan om Nato. Svenska Dagbladet 9 maj 2022.

Deverell, Edward, Wagnsson, Charlotte och Olsson, Eva-Karin (2021) Destruct, direct and suppress: Sputnik narratives on the Nordic countries. The Journal of International Communication 27(1): 15–37.

Ds 2022:7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige. Regeringskansliet, Utrikesdepartementet.

Eduards, Maud (2012) What does a bath towel have to do with security policy? Gender trouble in the Swedish Armed Forces. Kronsell, Annica och Svedberg, Erika (red) Making Gender, Making War. New York: Routledge.

Ekeblad, Matilda och Huikuri, Pasi (2022) Muf: Allianslöshet är inte en garant för fred. Svenska Dagbladet 5 maj 2022.

Elshtain, Jean Bethke (1982) On beautiful souls, just warriors and feminist consciousness. Women’s Studies International Forum 5(3): 341–348.

Enloe, Cynthia (1987) Thinking about War, Militarism and Peace. Hess, Beth och Feree, Myra Marx (red) Analysing Gender: A Handbook of Social Science Research. Beverly Hills: Sage.

Enloe, Cynthia (1989) Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics. London: Pandora.

Enloe, Cynthia (2007) Globalization & Militarism: Feminists Make the Link. Lanham: Rowman & Littlefield.

Expressen (2022) Ledare: Måtte Sverige få skydd under USA:s kärnvapenparaply. Expressen 1 mars 2022.

Färm, Daniel (2022) Daniel Färm: Nato säkrar det svenska folkhemmet. Aftonbladet 12 maj 2022.

Försvarsmakten (2022a) Presskonferens 2022-03-10. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/740b4bcfa4ad407c95bddbcc8d62f038/presstraff-10-mars.pdf [25 oktober 2023].

Försvarsmakten (2022b) Presskonferens 2022-03-24. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/740b4bcfa4ad407c95bddbcc8d62f038/presstraff-24-mars.pdf [25 oktober 2023].

Försvarsmakten (2022d) Presskonferens 2022-04-02.

Försvarsmakten (2022e) Presskonferens 2022-04-21. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/740b4bcfa4ad407c95bddbcc8d62f038/presstraff-21-april.pdf [25 oktober 2023].

Gaufman, Elizaveta (2022) Damsels in distress: Fragile masculinity in digital war. Media, War & Conflict. (Online first) https://doi.org/10.1177/17506352221130271.

Hagström, Linus (2021) Disciplinary power: Text and body in the Swedish NATO debate. Cooperation and Conflict 56(2): 141–162.

Hallbäck, Filip (2022) Ryssland måste göra upp med patriarkatet. Arena 22 mars 2022.

Hansson, Wolfgang (2022) Storhets-vansinne: Putin har förvandlats till den galne despot många fruktat - ett hot mot freden i Europa. Aftonbladet 25 februari 2022.

Heberlein, Ann och Wyndham, Anna-Karin (2022a) Det här är frågan ni män bör ställa sig. Expressen 17 mars 2022.

Heberlein, Ann och Wyndham, Anna-Karin (2022b) Pahnkes lovsång till pacifismen är aningslös. Aftonbladet 24 mars 2022.

Hutchings, Kimberley (2008) Making sense of masculinity and war. Men and Masculinities 10(4): 389–404.

Hällsten, Amanda (2022) Vi slåss – till sista soldat. Aftonbladet 23 maj 2022.

Jansson, Maria och Eduards, Maud (2016) The politics of gender in the UN Security Council resolutions on women, peace and security. International Feminist Journal of Politics 18(4): 590–604.

Jämställdhetsmyndigheten och NSPM (Nationella samordningen mot prostitution och människohandel) (2022). Lägesanalys: Ökad utsatthet för Ukrainska kvinnor på flykt. Dnr: ALLM 2022/127.

Jönsson, Henrik B., Alnahhal, Saeed och Björklund, Marianne (2022) Sexistiska kommentarer om ukrainska kvinnor sveper över världen. Dagens Nyheter 15 mars 2022.

Kelly, Liz (1987) The continuum of sexual violence. Hanmer, Jalna och Maynard, Mary (red) Women, violence and social control. Palgrave Macmillan: London.

Kronsell, Annica (2012) Gender, Sex and the Postnational Defense: Militarism and peacekeeping. Oxford och New York: Oxford University Press.

Lakoff, Georg (1996) Moral Politics: What Conservatives Know That Liberals Don’t. Chicago: Chicago University Press.

Lindberg, Anders (2022) Det är Zelenskyj som vi längtat efter i alla år. Aftonbladet 12 mars 2022.

Lindberg, Annika, Franck, Anja, Azis, Avie, Jung, Alexander, Bousiou, Alexandra, Jern, Jessie och Andreson, Joseph (2022) Who deserves to be a refugee? Ukraine, racialization, and ”grievable” lives. School of Blogal Studies: Göteborgs universitet. https://www.blogalstudies.com/post/who-deserves-to-be-a-refugee-ukraine- racialization-and-grievable-lives?fbclid%E2%80%89=%E2%80%89IwAR1328mzgPdszk 6NKjn8IsaTYlXGLWsGi7BKsloB-PV52vvvyCPOCEzFZc0%22%20t%20%22_blank [25 oktober 2023].

Malmqvist, Matilda Aprea (2022) Gravida kvinnan i Mariupol har fött en flicka. Aftonbladet 11 mars 2022.

McClintock, Anne (1995) Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. London: Routledge.

Mårsell, Maria (2021) Militarismens ontologi: Krig och fred som mänskliga existensvillkor i Frida Stéenhoffs Stridbar ungdom och Elin Wägners Släkten Jerneploogs framgång. Tidskrift för litteraturvetenskap 51(1–2): 129–137.

Nilsson, Kerstin (2022a) Hon vägrar fly för Putins hot. Aftonbladet 6 mars 2022. Nilsson, Kerstin (2022b) Osannolika trion ska knocka Putin. Aftonbladet 5 mars 2022.

Novitskaya, Alexandra (2017) Patriotism, sentiment, and male hysteria: Putin’s masculinity politics and the persecution of non-heterosexual Russians. NORMA 12(3-4): 302–318.

Nummelin, Wiktor (2022a) von der Leyen: ”Ukraina är en del av oss”. Svenska Dagbladet 28 februari 2022.

Nummelin, Wiktor (2022b) De behöver bara söka. Svenska Dagbladet 11 maj 2022.

Nygren, Susanna (2022) Ivanka, 25, tvingades lämna sin man vid gränsen. Aftonbladet 27 februari 2022.

Pomerantzev, Peter (2022) Pomerantzev: Putin vill göra Ukraina till sin unga Slavinna. Dagens Nyheter 28 februari 2022.

Porobić, Nela (2022) Holding onto Nonviolence and Feminism in the Midst of War. DEP 49: 59–69.

Peterson, V. Spike (2010) Gendered identities, ideologies, and practices in the context of war and militarism. Sjoberg, Laura och Via, Sandra E (red) Gender, war, and militarism: Feminist perspectives. London: Bloomsbury.

Pettman (1996) Worlding women: A feminist international politics. Routledge.

Pressträff om Sveriges säkerhetspolitiska analys med samtliga riksdagspartier 13 maj 2022. https://sverigesradio.se/avsnitt/sakerhetspolitiska-analysen-nato-medlemskap- skulle-vara-konfliktavhallande [8 november 2023].

Pressträff med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson med anledning av Nato- ansökan 16 maj 2022. https://www.svtplay.se/video/35326789/nyheter-direkt/ statsministern-haller-presstraff-med-ulf-kristersson-m [8 november 2023].

Riabov, Oleg och Riabova, Tatiana (2014) The remasculinization of Russia? Gender, nationalism, and the legitimation of power under Vladimir Putin. Problems of Post- communism 61(2): 23–35.

Romanets, Maryna (2017) Virtual warfare: Masculinity, sexuality, and propaganda in the Russo-Ukrainian war. East/West: Journal of Ukrainian Studies 4(1): 159–177.

Rones, Nina och Fasting, Kari (2017) Theorizing Military Masculinities and National Identities: The Norwegian Experience. Woodward, Rachel och Duncanson, Claire (red) The Palgrave International Handbook of Gender and the Military. London: Palgrave Macmillan.

Rosengren, Emma (2020) Gendering Nuclear Disarmament: Identity and disarmament in Sweden during the Cold War. Avhandling. Stockholm: Stockholm Studies in International Relations 2.

Rosengren, Emma (2022) Sweden is ready to marry into NATO - but at what cost? International affairs 23 augusti 2022.

Santos, Rita, Roque, Silvia och Moura, Tatiana (2013) Missed Connections: Representations of Gender, (Armed) Violence and Security in Resolution 1325. RCCS Annual Review 5:3–31.

Sandman, Tua (2019) The dis/appearances of violence. When a “peaceloving” state uses force. Avhandling. Stockholm: Stockholm studies in Politics 180.

Shome, Raka (2001) White Femininity and the Discourse of the Nation: Re/membering Princess Diana. Feminist Media Studies 1(3): 323–342.

Sima, Jonna (2022a) Det räcker nu. Ge Ukraina stridsflyg. Aftonbladet 16 mars 2022. Sima, Jonna (2022b) Klitschko och Zelenskyj slår knockout på Putin. Aftonbladet 19 mars 2022.

Sjoberg, Laura (2013) Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War. New York: Columbia University Press.

Sjoberg, Laura (2018) Jihadi brides and female volunteers: Reading the Islamic State’s war to see gender and agency in conflict dynamics. Conflict management and Peace Science 35(3): 296–231.

Spivak, Gayatri (1988) Can the subaltern speak? I Nelson, Cary och Grossberg, Lawrence (red) Marxism and the Interpretation of Culture. Basingstoke: Macmillan.

Strand, Sanna (2021) Löften om manlighet: Feministiska perspektiv på militär rekrytering. Edenborg, Emil, Tornhill, Sofie och Åse, Cecilia (red) Feministiska perspektiv på global politik. Lund: Studentlitteratur.

Strand, Sanna och Kehl, Katharina (2019) “A country to fall in love with/in”: gender and sexuality in Swedish Armed Forces’ marketing campaigns. International Feminist Journal of Politics 21(2): 295–314.

Strage, Fredrik (2022a) Ursäkta – men nationalstaten är inte värd att dö för. Dagens Nyheter 18 mars 2022.

Strage, Fredrik (2022b) När stridspittarna anfaller visar jag gärna min feminina sida. Dagens Nyheter 23 mars 2022.

Svensson Emelie (2022) Maria och David gifte sig förra helgen, nu åker de till Ukraina för att strida. Aftonbladet 12 mars 2022.

Sveriges Radio (2022) Ekot 13 mars 2022.

SVT (2022a) Agenda 6 mars 2022.

SVT (2022b) Agenda special 24 februari 2022.

SVT (2022c) Aktuellt 24 februari 2022.

SVT (2022d) Aktuellt 25 februari 2022.

SVT (2022e) Aktuellt 27 februari 2022.

SVT (2022f) Aktuellt 28 februari 2022.

Tanha, Sophie (2022) Alex lämnar familjen för att strida i Ukraina. Aftonbladet 2 februari 2022.

Theweleit, Klaus (1995) Mansfantasier. Stockholm: Symposion.

TT (2022a) Hultqvist: ”Vi blir starkare tillsammans”. Svenska Dagbladet 9 maj 2022.

TT (2022b) 58% av svenskarna säger ja till Nato. Svenska Dagbladet 17 maj 2022.

Törnquist, Hanna, Karlsson, Pär, och Nilsson, Erik (2022) Klart: Sverige ska söka Nato-medlemskap. Svenska Dagbladet 17 maj 2022.

Wallin, Cissi [@cissimusic] (2022) Post på Instagram 28 februari 2022 [28 februari 2022].

Wennblad, Peter (2022) Peter Wennblad: Vi får aldrig veta hur det här gick till. Svenska Dagbladet 15 maj 2022.

Wibben, Annick (2011) Feminist Security Studies: A Narrative Approach. Abingdon: Routledge.

Wibben, Annick (2018) Why we need to study (US) militarism: A critical feminist lens. Security Dialogue 49(1-2): 136–148.

Wiedlack, Katharina (2020) Enemy number one or gay clown? The Russian president, masculinity and populism in US media. NORMA 15(1): 59–75.

Young, Iris Marion (2003) The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the Current Security State. Signs: Journal of Women in Culture and Society 29(1): 1–25.

Åse, Cecilia (2018) The Gendered Myth of Protection. Gentry, Caron, Shepherd, Laura och Sjoberg, Laura (red) Routledge Handbook of Gender and Security. Abingdon: Routledge.

Åse, Cecilia och Wendt, Maria (2022) Gender, memories, and national security: the making of a Cold War military heritage. International Feminist Journal of Politics 24(2): 221–242.

Downloads

Publicerad

2023-12-08

Nummer

Sektion

Tema: Feministiska perspektiv på fred och krig