Att skriva kroppen. Ett samtal om feministisk fenomenologi, situerad kunskap och citering som motståndspraktik

Författare

DOI:

https://doi.org/10.55870/tgv.v43i1.9532

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Ahmed, Sara (2017) Living a feminist life. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Beauvoir, Simone de (1960) La force de l’age [De bästa åren]. Paris: Gallimard.

Björk, Ulrika och Käll, Lisa Folkmarson (red) (2010) Stil, Kön, Andrahet. Tolv essäer i feministisk filosof. Göteborg: Daidalos.

Bornemark, Jonna (2016) Life beyond Individuality: A-subjective Experience in Pregnancy. Bornemark, Jonna och Smith, Nicholas (red) Phenomenology of Pregnancy. Stockholm: Södertörn Philosophical Studies 18.

Bornemark, Jonna (2022) Jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Stockholm: Volante.

Carson, Anne (2007) Skum (essä med rapsodi). Om det Sublima hos Longinos och Antonioni. Översatt av Mara Lee. Glänta (1).

Cixous, Hélène (1976) The Laugh of the Medusa. Översatt av Keith Cohen och Paula Cohen. Signs 1(4): 875-893. DOI: https://doi.org/10.1086/493306

Dahl, Ulrika (2014) Skamgrepp: femme-inistiska essäer. Stockholm: Leopard förlag.

Fournier, Lauren (2021) Autotheory as feminist practice in art, writing, and criticism. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/13573.001.0001

Fournier, Lauren (2018) Sick Women, Sad Girls, and Selfie Theory: Autotheory as Contemporary Feminist Practice. a/b: Auto/Biography Studies 33(3): 643-62. DOI: https://doi.org/10.1080/08989575.2018.1499495

Hawkins, Joan (2006 [1997]) Afterword by Joan Hawkins. Kraus, Chris. I Love Dick. Los Angeles: Semiotext(e).

Irigaray, Luce (1982) Ethique de la difference sexuelle [Könsskillnadens etik]. Paris: Minuit.

Kozel, Susan (1996) The Diabolic Strategy of Mimesis: Luce Irigaray’s Reading of Merleau-Ponty. Hypatia 11(3): 114-129. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1996.tb01018.x

Kraus, Chris (2016 [1997]) I Love Dick. Stockholm: Modernista.

Käll, Lisa Folkmarson (2010) Spår av könsskillnad. Björk, Ulrika och Käll, Lisa Folkmarson. Stil, Kön, Andrahet. Tolv essäer i feministisk filosofi. Göteborg: Daidalos.

Käll, Lisa Folkmarson (2013) Närhetens intima avstånd: Om känselsinnet som sammanbindande och gränsdragande. Tidskrift förgenusvetenskap 34(4): 25-45. DOI: https://doi.org/10.55870/tgv.v34i4.3340

Lee, Mara (2014) När Andra skriver. Skrivande som motstånd, ansvar och tid. Göteborg: Glänta produktion.

Lee, Mara (2019) Översättning som återklang av själsstorhet och sorg. Om Anne Carsons Antigonick. Med andra ord (101).

Lehtinen, Virpi (2010) Om filosofisk stil: Michèle Le Doeuff och Luce Irigaray. Björk, Ulrika och Käll, Lisa Folkmarson. Tolv essäer i feministisk filosofi. Göteborg: Daidalos.

Lloyd, Genevieve (1979) The Man of Reason: ”Male” and “Female” in Western Philosophy. New York: Routledge.

Nelson, Maggie (2016 [2015]) Argonauterna. Stockholm: Modernista.

Reuter, Martina (2015) Varför så få kvinnor? Könsfördelningen inom den akademiska filosofin. Tidskrift för politisk filosofi 19(3): 5-19.

Tollin, Katharina och Törnqvist, Maria (2015 [2005]) Att leva sig in i feministisk teori. Tollin, Katharina och Törnqvist, Maria. Feminism i rörliga bilder. Lund: Liber.

Törnqvist, Maria (2020) Merleaus mamma. Malmö: Ellerströms.

Törnqvist, Maria och Gustafsson, Daniel (2016) Känna text. Översättningens begär och litteraturens intima rum. Med andra ord (89): 4-11.

Törnqvist, Maria (2016) Sociologi som konstform. Sociologisk forskning, 53(3): 307-315. DOI: https://doi.org/10.37062/sf.53.18264

Widerberg, Karin (1995) Kunskapens kön. Minnen, reflektioner och teori. Stockholm: Norstedt.

Downloads

Publicerad

2023-01-11