Hänförande hus. Hemmet i 1900-talets flicklitteratur

Birgitta Theander

Författare

  • Kristina Hermansson Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i1.19375

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Kristina Hermansson, Göteborgs universitet

Kristina Hermansson är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning återkommer hon till frågor om subjektivitet, ideologikritik, klass och andra maktrelationer, under senare år med särskild tonvikt på skandinaviska bilderböcker. Hermansson forskar också om myndighetskommunikation och är verksam inom det Forte-finansierade interdisciplinära projektet ”Skillnader i bedömning, hantering och förebyggande av arbetsskador genom utmattning, belastning och smitta? Betydelser av normer och resurser relaterade till kön, födelseland och typ av arbete” (2021–2024).

Downloads

Publicerad

2023-12-22

Referera så här

Hermansson, K. (2023). Hänförande hus. Hemmet i 1900-talets flicklitteratur: Birgitta Theander. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(1). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i1.19375