Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Tidskrift för litteraturvetenskap 

Tidskriftens förkortning: TfL

ISSN (Online): 2001-094X

ISSN (Print): 0282-7913 (fr.o.m. 2021 är TfL en exklusivt digital tidskrift)

Huvudredaktör: Ellen Frödin

Huvudredaktörerens e-postadress: redaktion@tidforlitt.se

Biträdande huvudredaktör: Frida Beckman

Förlag/Ansv. utgivare: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap; medlemskap i föreningen kan erhållas mot en avgift av 10 kr.

Utgivare adress: Svanegatan 7B, 222 24 Lund

Utgivares organisationsnummer: 894001-1748

Utgivares kontaktperson: Ellen Frödin (ansvarig utgivare)

Utgivares kontaktpersons e-postadress: redaktion@tidforlitt.se

Tidskriftsägare: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap

Publiceringsavgifter: TfL tar inte ut några avgifter för skribenter eller läsare.

License: Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell-licens

Indexering: Norska listan, nivå 1 och Directory of Open Access Journals

Tidskriftsfinansiering: Tidskriften ges ut med stöd av Svenska Akademien, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Olle Engkvists stiftelse och Gunvor och Josef Anérs stiftelse.