Författarinstruktioner

Tidskrift för litteraturvetenskap välkomnar tidigare opublicerade vetenskapliga artiklar från alla discipliner inom ramarna för området litteraturforskning. Även tvärvetenskapliga artiklar som på något sätt relaterar till litterära material eller litteraturvetenskapliga frågor tas emot. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. Redaktionen ansvarar inte för obeställt material.

Endast beställda essäer och recensioner tas emot.

Manuskript skickas via vårt manushanteringsystem. Där finns också detaljerade författarinstruktioner.
Vid frågor, vänligen kontakta robert.ekdahl@uppfattat.se.

Den som skickar material till TFL anses medge elektronisk lagring och publicering.

Publiceringsavgifter

TfL tar inte ut några avgifter för skribenter.

Kriterier för författarskap

Varje författare (och eventuella medförfattare) skall uppfylla kriterier:

  1. De ska ha gjort ett betydande bidrag till studiens utformning, insamlingen av data eller analysen och tolkningen av data;
  1. De ska, antingen genom att ha skrivit eller genom att ha hjälpt till med bearbetning av manuskriptet, ha bidragit till utformningen av dess intellektuella innehåll i betydande grad;
  1. De ska ha godkänt det insända manuskriptet.

Varje författare ska kunna ta ansvar för en del av artikelns innehåll och kunna identifiera vilka medförfattare som är ansvariga för de resterande delarna.