Kontakt

Tidskrift för litteraturvetenskap
Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum
Isak Hyltén-Cavallius
Box 201
221 00 Lund

För allmänna frågor till redaktionen, vänligen skriv till redaktion@tidforlitt.se

För frågor som har med recensioner att göra, vänligen skriv till recensioner@tidforlitt.se

För beställningar av gamla nummer i pappersformat skriv till tfl@natverkstan.net

Primär kontakt

Isak Hyltén-Cavallius, Redaktör

Support

Robert Ekdahl, Teknisk kontaktperson