Kontakt

Tidskrift för litteraturvetenskap
Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum
Isak Hyltén-Cavallius
Box 201
221 00 Lund


För beställningar av gamla nummer i pappersformat skriv till tfl@natverkstan.net

Primär kontakt

Isak Hyltén-Cavallius, Redaktör

Support

Robert Ekdahl, Teknisk kontaktperson