Kontakt

Kulturella perspektiv
c/o Bo Nilsson
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
901 87 Umeå

Primär kontakt

Jenny Gunnarsson Payne
Editor-in-Chief // Chefredaktör

Support

Redaktionen