Policy för öppen tillgång

Allt publicerat innehåll i Kulturella Perspektiv ges ut med omedelbar öppen tillgång vilket betyder att användare inte behöver betala eller registrera sig för att läsa innehåll.

Författare till innehåll publicerat i Kulturella Perspektiv behåller upphovsrätten till sina verk.

Artiklar i Kulturella Perspektiv publiceras under villkoren i en Creative Commons-licens (CC BY 4.0), som tillåter användning, nedladdning, distribution, länkning till och reproduktion i vilket medium som helst, förutsatt att originalverket är korrekt citerat. Innehåll i volymerna 1 – 29 publicerades utan en Creative Commons-licens, och upphovsrätten delades av författarna och tidskriften. Licens- och upphovsrättsinformation anges på webbsidan för varje artikel.

Kulturella Perspektiv tar inte ut några avgifter för författare eller publicering.

Författare uppmuntras att deponera den slutgiltiga publicerade versionen av sin artikel för självarkivering (författarens personliga webbplats) och/eller arkivering i ett institutionellt arkiv omedelbart efter publicering.