Temanummer

Instruktioner för gästredaktörer

Kulturella Perspektiv tar gärna emot förslag på temanummer eller tematiska samlingar. Här nedan följer lite information och några korta instruktioner till den som åtagit sig att vara gästredaktör.

Omfång och stil

Artiklarna i Kulturella Perspektiv omfattar i normalfallet ca 4000-6000 ord totalt. Ett enkelnummer innehåller ca 4 artiklar samt gästredaktörernas inledning till numret. Dubbelnummer omfattar ca det dubbla. Artiklar ska följa Kulturella Perspektivs mall för formalia. Kulturella Perspektiv riktar sig till det etnologiska och kulturvetenskapliga vetenskapssamhället, men har också en vidare publik. Vi vet att många studenter läser tidskriften inom ramen för sin utbildning. Det betyder inte att texter inte kan behandla komplicerade fenomen, men det är viktigt att publicerade texter inte skrivs onödigt krångligt.

Peer review

Tidskriften arbetar med ett peer review-förfarande som innebär att varje artikel granskas av minst två referenter. Granskningsprocessen innebär att författare och granskare är anonyma för varandra. Granskningen sker online via ett manushanteringssystem och det är den som är gästredaktör som ansvarar för att denna process genomförs på ett adekvat sätt. Vi vill påminna om att peer review-processen kan vara tidskrävande, och att det därför är viktigt att kontakta granskare i god tid. Kulturella Perspektiv använder sig av ett särskilt online-formulär som granskare ska förhålla sig till i sin bedömning av artiklar.

Ansvar för artiklar, bilder, etik o dyl

Författare ansvarar själva för att det finns vederbörliga tillstånd för de studier som beskrivs (t.ex.
etikprövningstillstånd då sådant krävs), samt att det finns tillstånd att publicera eventuella
illustrationer och fotografier. Författare ansvarar också för att artiklarna följer vetenskapssamhällets
etiska riktlinjer. Vi uppmanar gästredaktörer att påminna författarna om detta.

Kontakt

För diskussion om tidsplan, budget eller annat – håll kontakten med Kulturella Perspektivs redaktion!