Temanummer

Instruktioner för gästredaktörer

Kulturella Perspektiv tar gärna emot förslag på tematiska samlingar. Här nedan följer lite information och några korta instruktioner till den som åtagit sig att vara gästredaktör.

Omfång och stil

Artiklarna i Kulturella Perspektiv omfattar i normalfallet ca 4000-6000 ord totalt. En tematisk samling artiklar måste innehålla minst tre, men vanligtvis inte fler än åtta forskningsartiklar samt gästredaktörernas inledning. Bokrecensioner och/eller debatt- eller reflektionstexter kan också inkluderas. Artiklar ska följa Kulturella Perspektivs författarinstuktioner. Kulturella Perspektiv riktar sig till det etnologiska och kulturvetenskapliga vetenskapssamhället, men har också en vidare publik. Vi vet att många studenter läser tidskriften inom ramen för sin utbildning. Det betyder inte att artiklar inte kan behandla komplexa fenomen, men det är viktigt att de inte skrivs i en onödigt komplicerad prosa.

Peer review

Tidskriften arbetar med ett granskningsförfarande som innebär att varje forskningsartikel granskas av minst två referenter. Kulturella Perspektiv tillämpar så kallad double-blind peer review, vilket innebär att författare och granskare är anonyma för varandra genom hela processen. Granskningen sker online via ett manushanteringssystem och det är den som är gästredaktör som ansvarar för att denna process genomförs på ett adekvat sätt. Vi vill påminna presumtiva gästredaktörer om att peer review-processen kan vara tidskrävande, och att det därför är viktigt att kontakta granskare i god tid. Kulturella Perspektiv använder sig av ett särskilt online-formulär som granskare ska förhålla sig till i sin bedömning.

Ansvar för artiklar, bilder, etik o dyl

Författare ansvarar själva för att det finns vederbörliga tillstånd för de studier som beskrivs (t.ex.
etikprövningstillstånd då sådant krävs enligt lag), samt att det finns tillstånd att publicera eventuella
illustrationer och fotografier. Författare ansvarar också för att artiklarna följer vetenskapssamhällets
etiska riktlinjer. Vi uppmanar gästredaktörer att påminna författarna om detta.

Kontakt

För diskussioner om tidsplan, budget eller annat – håll kontakten med Kulturella Perspektivs redaktion!