Uppgifter om tidskriften

Tidskriftens namn: Kulturella Perspektiv 

Tidskriftens förkortning: KP

ISSN: 1102-7908 

ISSN (Online): 2004-0288

Huvudredaktör: Jenny Gunnarsson Payne

Huvudredaktörens e-postadress: red@kulturellaperspektiv.se

Tidskrifts utgivare: Föreningen Kulturella Perspektiv

Utgivares adress
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
901 87 Umeå

Utgivares organisationsnummer: 894002-7843

Utgivares kontaktperson: Bo Nilsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
901 87 Umeå

Utgivares kontaktpersons e-postadress: bo.nilsson@umu.se

Publiceringsavgifter: KP tar inte ut några författaravgifter.

Publiceringsfrekvens: Artiklar publiceras löpande och samlas sedan i en årsvolym. När de publiceras tilldelas de ett DOI-nummer med vilket det går bra att citera artikeln direkt. 

Finansiering: Tidskriftens utgivning har genom åren publicerats med stöd av en mängd olika finansiärer, inklusive Vetenskapsrådet, Skytteanska Samfundet och Carlssons Bokförlag. Enstaka temanummer har också finansierats av Humanistiska fakultetens forskarskola vid Umeå Universitet. Den digitala utgåvan av tidskriften med start 2021 har möjliggjorts med publiceringsstöd av följande etnologimiljöer: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Åbo Akademi.

LicensCreative Commons CC-BY 4.0 Licens

Indexering: KP indexeras av Directory of Open Access Journals (DOAJ).