Redaktion

Chefredaktör

Jenny Gunnarsson Payne, Södertörns högskola 

Medredaktörer

Evelina Liliequist, Umeå universitet

Anna Sofia Lundgren, Umeå universitet

Kim Silow Kallenberg, Södertörns högskola

 

Styrelse

Bo Nilsson, Umeå universitet (ordf)

Anna Sofia Lundgren, Umeå universitet (vice ordf)

Kim Silow Kallenberg, Södertörns högskola (sekreterare)

Karin Ljuslinder, Umeå universitet (kassör)

Jenny Ingridsdotter, Umeå universitet

Roger Jacobsson, Umeå

Kristina Sehlin MacNeil, Umeå universitet

 

Internationellt redaktionsråd

Åsa Andersson, FD i etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper/Avdelningen för kultur, Göteborgs universitet.

Fataneh Farahani, professor i etnologi, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), Stockholms universitet. 

Florence Fröhlig, FD i etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.

Terry Adrian Gunnell, professor i folkloristik, Faculty of Sociology, Anhropology and Folkloristics, University of Iceland.

Lizette Gradén, docent i etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper/Avdelningen för etnologi, Lunds universitet.

Sonja Hagelstam, FD, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi/Kultur, historia och filosofi, Åbo Akademi.

Blanka Henriksson, docent, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi/Kultur, historia och filosofi, Åbo Akademi.

Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), Stockholms universitet. 

Bjørg Kjær, docent, DPU – Danmarks institut for pedagogik og uddannelse/Afdelning for pedagogisk sociologi, Emdrup, Aarhus universitet.

Kvyrre Kverndokk, professor i kulturvetenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.  

Jakob Löfgren, FD i folkloristik, Institutionen för kulturvetenskaper/Avdelningen för etnologi, Lunds universitet.

Elias Mellander, FD i etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper/Avdelningen för kultur, Göteborgs universitet.

Magdalena Radkowska-Walkowicz, docent, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Institute of Ethnology & Cultural Anthropology Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw.

Maria Zackariasson, professor, Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola.