Med krisen som framtidshorisont

Om mötet mellan prepping och pandemin

Författare

  • Elias Mellander Göteborgs universitet

Nyckelord:

prepping, beredskap, covid-19, konsumtion, framtid

Abstract

Under 2010- och 2020-talen har intresset för den form av subkulturella krisberedskap som kallas prepping etablerat sig i Sverige. Dess kulturella rötter återfinns i en nordamerikansk kontext, men numera finns en uppsjö inhemska handböcker, bloggar, poddar och forum i sociala medier. Centralt inom preppingen är förberedelsen inför potentiella framtida kriser genom lagrandet av mat och materiel, övandet av färdigheter samt etablerandet av sociala nätverk. Utifrån etnografiska intervjuer med personer som preppar diskuteras spänningsfältet mellan den föreställda och faktiska krisen. Vilka specifika förberedelser som bedöms som nödvändiga är avhängigt förståelsen av samtid och framtid samt de potentiella kriser som hägrar där, vilket kan vara allt från kortvariga störningar i samhällelig infrastruktur till mer dystopiska utsikter. I och med covid-19 har såväl föreställningar som faktiska förberedelser bland dem som preppar både utmanats och bekräftats. Även om pandemin inte motsvarade den föreställda krisen, erbjöd de faktiska förberedelserna ändå en form av trygghet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-12-07

Referera så här

Mellander, E. (2021). Med krisen som framtidshorisont: Om mötet mellan prepping och pandemin. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 30(2-3). Hämtad från https://publicera.kb.se/kp/article/view/1459

Nummer

Sektion

Artiklar