Ungas framtidsutsikter i Kalix och Botkyrka

Habitus, mobilitet och rumsliga dominansförhållanden

Författare

  • Sara Forsberg Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v30.1579

Nyckelord:

utsikter till utbildning och arbete, habitus, kapital, mobilitet, rumsliga dominansförhållanden

Abstract

Den här artikeln undersöker hur ungdomars utsikter till utbildning och arbete är inbäddade i rumsliga dominansförhållanden. Analysen tar sin utgångspunkt i Bourdieus teoretiska begrepp kapital och habitus och baseras på intervjuer med ungdomar boende på två olika platser och i olika delar av Sverige – Kalix och Botkyrka. På båda platser beskriver ungdomarna en dragningskraft till städer eller stadens centrala delar och ett symboliskt kapital i form av utbildningsinstitutioner och heterogena arbetsmarknader. Staden associeras också till ett förkroppsligat symboliskt kapital där ungdomar som söker sig till staden tillskrivs positiva personliga egenskaper. Analysen framhåller emellertid att ungdomar förhåller sig till en urban norm på olika sätt beroende på familjer och individers sammansättning av tillgångar. I artikeln diskuteras också ungdomars olika behov av att visa sig värdiga i relation till den plats de växer upp, kön, klass och etnicitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-02-03

Referera så här

Forsberg, S. (2022). Ungas framtidsutsikter i Kalix och Botkyrka: Habitus, mobilitet och rumsliga dominansförhållanden. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 30. https://doi.org/10.54807/kp.v30.1579

Nummer

Sektion

Artiklar