Täta beskrivningar i etnografiskt skrivande

Författare

  • Sofia Breimo Etnolog vid Västerbottens museum & Masterstuderande vid Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v33.17533

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Davies, Charlotte Aull (2008). Reflexive ethnography: A guide to researching selves and others. London: Routledge

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar & Wilk, Richard, R. (2016). Exploring everyday life: strategies for ethnography and cultural analysis. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield

Geertz, Clifford (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books

Ghodsee, Kristen (2016). From notes to narrative: Writing ethnographies that everyone can read. Chicago: The University of Chicago Press

Gustavsson, Karin (2014). Expeditioner i det förflutna: Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Stockholm: Nordiska Museet

Ryle, Gilbert (1949). Concept of the mind. New York: Hutchinson and Company

Silow Kallenberg, Kim (2017). Tabanja, Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 26(2), 41–51.

Silow Kallenberg, Kim & Jenny Ingridsdotter (2017). Introduktion, Kulturella perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 26(2), 2–10.

Silow Kallenberg, Kim, Elin von Unge & Lisa Wiklund Moreira (red) (2022). Etnologiskt fältarbete: Nya fält och former. Lund: Studentlitteratur.

Wulff, Helena (2008). Etnografisk fiktion: Om kvinnors liv i det nya Irland, Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 3–4.

Downloads

Publicerad

2024-05-14

Referera så här

Breimo, S. (2024). Täta beskrivningar i etnografiskt skrivande. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 33. https://doi.org/10.54807/kp.v33.17533

Nummer

Sektion

Reflektion och debatt