Är akademisk frihet patriarkal?

Antigenusmobilisering och akademisk frihet i en svensk kontext

Författare

  • Lena Martinsson Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.1957

Nyckelord:

antigenus, akademisk frihet, Sverige, agonistisk vetenskapspolicy

Abstract

I artikeln undersöks en radikal högermobilisering där genusvetenskap liksom jämställdhetsintegrering, hbtqi- och, antirasistisk arbete i akademin uppfattas som hot mot den akademiska friheten. Studien visar hur högerkonservativa politiker med en egen genuskonservativ politik, både vill styra över ämnet genusvetenskap och exkludera det från universitetet. Den akademiska friheten gäller inte genusforskare. Studien följer även en akademisk organisation som arbetar för akademisk frihet samt konservativa studentrörelser. Kvinnor och kvinnliga studenter pekas ut som en fara för universitetet och man mobiliserar mot genusvetenskap, dess forskare lärare och studenter. I artikeln diskuteras även innebörden av akademisk frihet, vikten av att politiker inte intervenerar, att människor med olika kroppar och erfarenheter får ta del av den, och att ideologi inte står i motsättning till saklighet och sanningssökande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Martinsson, L. (2022). Är akademisk frihet patriarkal? Antigenusmobilisering och akademisk frihet i en svensk kontext. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.1957

Nummer

Sektion

Tema: Hierarkier