Fettvett, bajsbasket och Edward Blom.

Om metaironisk kommunikation i avloppsbranschen.

Författare

  • Malin Ideland Malmö universitet
  • Tora Holmberg Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.1963

Nyckelord:

humor, ironi, avlopp, toalett, kommunikation

Abstract

Avloppshantering är en infrastrukturell fråga med avgörande betydelse för såväl vardagsliv som miljön. Men infrastrukturerna är sköra, och människors beteenden kan orsaka att de brakar samman. Medborgarna måste uppfostras, men samtidigt är avföring ett känsligt ämne och toalettbeteenden privata. Hur kan VA-branschen informera om sådant vi inte vill tala om och dessutom styra konsumenters toalettvanor i en tid präglad av det fria valet? Artikeln handlar om hur humor fungerar neutraliserande och möjliggör information om kiss och bajs. Informationen använder sig av rim, lek och komik för att på ett explicit sätt uppfostra vuxna människor, disciplinera deras handlingar och skapa önskvärda subjekt. Detta sker genom att avdramatisera det intima toalettbeteendet men även själva styrningen av människor. I denna genre är pekpinnar vanligt förekommande i form av en slags metaironisk styrning, det vill säga med ett ironiskt förhållningssätt till själva ironin. Toaletthumorn är övertydlig propaganda, och därmed ofarlig för det liberala subjektet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Malin Ideland, Malmö universitet

Malin Ideland är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot etnologi vid Malmö universitet. Hon forskar inom fälten miljö och hållbarhet, vetenskaps- och teknikstudier samt privatisering och kommersialisering av utbildning.

Tora Holmberg, Uppsala universitet

Tora Holmberg är professor i sociologi vid Uppsala universitet. Hon har en kultursociologisk ingång och forskar om teknik och vetenskaplig kunskap, djur och människor, intimitet, urbanteori och avfallshantering.

Downloads

Publicerad

2022-07-11

Referera så här

Ideland, M., & Holmberg, T. (2022). Fettvett, bajsbasket och Edward Blom. : Om metaironisk kommunikation i avloppsbranschen. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.1963

Nummer

Sektion

Artiklar