Challenging the hierarchies of Swedish whiteness

Negative experiences and undesired effects of passing as white and Swedish

Författare

  • Ann Runfors Södertörns högskola

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.1975

Nyckelord:

vithet, Sverige, vuxna barn till polska migranter, passera, mellanförskap

Abstract

Den här artikeln intresserar sig för de hierarkier som finns invävda i den svenska versionen av vithet och synliggör hur dessa utmanas av subjekt som passerar som vita. Att passera som vit antas ofta vara något eftersträvansvärt. Syftet här är dock att empiriskt undersöka den andra sidan av myntet, nämligen negativa erfarenheter och oönskade effekter av att passera som vit. Med teoretisk inspiration från kritiska ras- och vithetstudier analyseras djupintervjuer med 31 kvinnor och män i den underutforskade kategorin vuxna barn till polska migranter i Sverige. Analysen visar att de intervjuade på olika sätt utmanade rasifierande tillskrivningar av vithet, svenskhet och likhet. De gav vidare uttryckt för erfarenheter av dissonans mellan den likhet de tillskrevs och de egna upplevelserna av olikhet. Artikeln visar därmed att mellanförskap kan erfaras även av vuxna barn till migranter som passerar som vita.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-07-11

Referera så här

Runfors, A. (2022). Challenging the hierarchies of Swedish whiteness: Negative experiences and undesired effects of passing as white and Swedish. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.1975

Nummer

Sektion

Tema: Hierarkier