Collective cool

Freezer lockers and collective freezing practices

Författare

  • Matilda Marshall Örebro universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v32.2146

Nyckelord:

andelsfrys, frysfacksförening, matförvaring, praktiker, delningsekonomi

Abstract

Kan du tänka dig att dela din frys med dina grannar? Idag har de flesta hushåll i Sverige tillgång till en frys i hemmet, men i mitten av 1900-talet erbjöd kollektiva frysfacksanläggningar ett ekonomiskt alternativ till modern teknik. Forskare i geografi har föreslaget att uppmuntrande av kollektiva kylningspraktiker kan minska klimat- och miljöpåverkan. Syftet med denna artikel är att undersöka kollektiva frysfack som kulturellt fenomen och därmed komma närmre kollektiva kylningspraktiker, samt att diskutera förutsättningarna för (återinförandet av) kollektiva fryspraktiker. Genom personliga berättelser och mediematerial följer jag meningar, normer och diskurser som är del av dessa kollektiva och vardagliga praktiker. Frysfacken var del av vardagliga praktiker gällande mat, hantera avstånd och sociala relationer. När hemfrysen framställdes som mer överkomlig och rationell minskade antalet frysfack. Avslutningsvis diskuterar jag möjligheter och implikationer av en potentiell uppskalning eller revitalisering av den kollektiva fryspraktiken.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Bäck, Lennart (1972). Konsumtionsutvecklingen för djupfrysta livsmedel. Uppsala: Uppsala universitet. Berger, Monica (1999). Ett fryshus i skärgården. In: Blekingeboken 1999. Karlskrona: Blekinge hembygdsförbunds förlag.

Borg, Henrik & Pluntke, Suzanne (2007). Andelsfrysen – nu

fungerar den igen. Byggnadskultur 2007(2). https://byggnadsvard.se/andelsfrysen-nu-fungerar-den-igen/ [22 August 2022].

Borgström, Georg (1950). Fryskonservering. Göteborg: Wezäta.

Ehn, Billy, Löfgren, Orvar & Wilk, Richard (2016). Exploring everyday life: Strategies for ethnography and cultural analysis. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Englund, Charlotte (ed.) (1992). Den svenska kylteknikens historia: Kyltekniska föreningens jubileumsbok 1992. Järfälla: Svenska kyltekniska föreningen.

Evans, David M. & Mylan, Josephine (2019). Market coordination and the making of conventions: Qualities, consumption and sustainability in the agro-food industry. Economy and Society 48(3), 426–49. https://doi.org/10.1080/03085147.2019.1620026. DOI: https://doi.org/10.1080/03085147.2019.1620026

Farbotko, Carol & Waitt, Gordon (2011). Residential air-conditioning and climate change: Voices of the vulnerable. Health Promotion Journal of Australia 22(4), 13–15. https://doi.org/10.1071/HE11413.10 DOI: https://doi.org/10.1071/HE11413

Finstad, Terje (2014). The means of modernization, freezing technologies and the cultural politics of everyday life, Norway 1940–1965. In: Gavroglu, Kostas (ed.) History of artificial cold, scientific, technological and cultural issues. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7199-4_12. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7199-4_12

Finstad, Terje (2022). ”Å sette maten i banken.” Momenter fra fryseboksanleggenes historie. In: Finstad, Terje, Kvaal, Stig, Stokland, Håkon B. & Østby, Per (eds.) Matens meglere: Kontroll, kvalitet og kunnskap i den industrielle matens tid. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.155.ch6. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.155.ch6

Flygare, Iréne & Isacson, Maths (2003). Jordbruket i välfärdssamhället: 1945–2000. Stockholm: Natur och kultur/LT.

Freidberg, Susanne (2009). Fresh: A perishable history. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Hand, Martin & Shove, Elizabeth (2007). Condensing practices: Ways of living with a freezer. Journal of Consumer Culture 7(1), 79–104. https://doi.org/10.1177/1469540507073509. DOI: https://doi.org/10.1177/1469540507073509

Hörnfeldt, Helena (2014). Etnologiska möjligheter: Om rörlighet mellan historia och samtid. Kulturella Perspektiv, 23(3), 30–39.

Johansson, Elisabet (2007). Andelsfrysarnas tid. I Värend och Sunnerbo 48(1), 11–13.

Kruse Pedersen, Hans (1986). Fra henkogt medister og saltet flæsk til andelsfrysehus. Give: Give Egnens Museum.

Lehrmann, Ulrik (2017). Dagligvareforbrug, frostvarer og accelerationsteknologier i hverdagskulturens omformning omkring 1960. Kulturstudier 8(2), 144–71. https://doi.org/10.7146/ks.v8i2.102934. DOI: https://doi.org/10.7146/ks.v8i2.102934

Maller, Cecily & Strengers, Yolande (2015). Resurrecting sustainable practices: Using memories of the past to intervene in the future. In: Strengers, Yolande & Maller, Cecily (eds.) Social practices, intervention and sustainability: Beyond behaviour change, 147–162. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315816494

Marshall, Matilda (2021). Prepared for a crisis and the unexpected: Managing everyday eventualities through food storage practices. Food, Culture & Society, 1–22. https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1967643. DOI: https://doi.org/10.1080/15528014.2021.1967643

Phillips, Catherine & Waitt, Gordon (2018). Keeping cool: Practicing domestic refrigeration and environmental responsibility. Geographical Research 56(1), 68–79. https://doi.org/10.1111/1745-5871.12251. DOI: https://doi.org/10.1111/1745-5871.12251

Reckwitz, Andreas (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing. European Journal of Social Theory 5(2), 243–63. https://doi.org/10.1177/13684310222225432. DOI: https://doi.org/10.1177/13684310222225432

Rees, Jonathan (2013). Refrigeration Nation: A history of ice, appliances, and enterprise in America. Baltimore: John Hopskins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/book.26771

Rinkinen, Jenny, Shove, Elizabeth & Smits, Mattijs (2019). Cold chains in Hanoi and Bangkok: Changing systems of provision and practice. Journal of Consumer Culture 19(3), 379–97. https://doi.org/10.1177/1469540517717783. DOI: https://doi.org/10.1177/1469540517717783

Sahakian, Marlyne (2022). “More, bigger, better” household appliances: Contesting normativity in practices through emotions. Journal of Consumer Culture, 22(1). 21-39. https://doi.org/10.1177/1469540519889983. DOI: https://doi.org/10.1177/1469540519889983

Salomonsson, Karin (2018). Ska vi låna grejor av varann? In: Salomonsson, Karin (ed.) Mitt och ditt: Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse, 167–193. Lund: Lunds universitet.

Sandgren, Fredrik (2018). Kylan: Källaren flyttar in i köket. In: Torell, Ulrika, Lee, Jenny & Qvarsell, Roger (eds.) Köket: Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900 talet, 87–107. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Shove, Elizabeth, Pantzar, Mika & Watson, Matt (2012). The dynamics of social practice: Everyday life and how it changes. London: SAGE. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446250655

Shove, Elizabeth & Southerton, Dale (2000). Defrosting the freezer: From novelty to convenience: A narrative of normalization. Journal of Material Culture 5(3), 301–19. https://doi.org/10.1177/135918350000500303. DOI: https://doi.org/10.1177/135918350000500303

Waitt, Gordon & Phillips, Catherine (2016). Food waste and domestic refrigeration: A visceral and material approach. Social & Cultural Geography 17(3), 359–79. https://doi.org/10.1080/14649365.2015.1075580. DOI: https://doi.org/10.1080/14649365.2015.1075580

Åkesson, Dagny (2003). Bastufester, fruktodlarförening och andelsfrys... In: Frostabygden 2003, 20–23. Hörby: Frosta härads hembygdsförening. https://www.hembygd.se/frosta-harad/plats/184970/file/4073376 [15 March 2022].

Publicerad

2023-02-28

Referera så här

Marshall, M. . (2023). Collective cool: Freezer lockers and collective freezing practices. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 32(1). https://doi.org/10.54807/kp.v32.2146

Nummer

Sektion

Tema: Cold and freezing