Strange encounters with ice at US motels – and Nordic translations

Författare

  • Helene Brembeck Center for Consumer Research, University of Gothenburg

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v32.2170

Nyckelord:

iskub, normalisering, USA, Sverige, översättning

Abstract

Denna essä är ett kulturhistoriskt försök i all enkelhet att sprida ljus över användningen av isbitar i drycker förstådd som en praktik, dess historia, nutida användning och till viss del framtid. Med utgångspunkt i författarens resedagbok från USA och svenska exempel och med hjälp av ett blandat material bestående av litteratur, material från internet och olika arkiv samt korta intervjuer per telefon och email är ambitionen att förmedla intryck av iskubens normalisering och översättning till olika kulturella kontexter. Essän avslutas med ett par exempel på misslyckade översättningar och reflektioner om isbitens framtid i en tid av ökande klimatmedvetenhet. Väl medveten om mångfalden av möjliga historier och perspektiv på isbiten, är författarens förhoppning att essän skall väcka intresse och nyfikenhet för detta vardagliga objekt och dess möjlighet att ge perspektiv på vårt samhälle och dess historia.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Aléx, Peder et.al., eds (2001). Förbjudna njutningar: Spår från konsumtionskulturens historia i Sverige. Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Blom, Edvard (2004). Survatten, Pommac, jäst Sockerdricka och Sveriges första Cola, Företagsminnen. Tidskrift från Föreningen Stockholms Företagsminnen, No 4, 3–12.

Czarniawska, Barbara & Guje Sévon, eds. (2005). Global ideas: How ideas, objects and practices travel in the global economy. Malmö/Copenhagen: Liber/CBS Press.

Elgiganten (2022). Därför bör man välja en kyl med integrerad ismaskin, https://www.elgiganten.se/magazine/vitvaror/frys/frys-med-integrerad-ismaskin. Retrieved 2022-08-17 Fornäs, Johan (2004). Moderna människor: Folkhemmet och jazzen. Stockholm, Norstedts

Halberstam, David (1993). The fifties. New York: Villard Books

Halkier, Bente (2019). Consumption challenged: Food in medialized everyday lives. Farnham: Ashgate.

Hand, Martin and Elisabeth Shove (2007). Condensing practices: Ways of living with a freezer. Journal of Consumer Culture, 7(1), 79–104.

Hobart, Hi‘ilei Julia (2016). Snowy mountaineers and soda waters: Honolulu and its age of ice importation. Culture & Society, volume 19, issue 3, September 2016.

Hawkins, Gay (2011). The politics of bottled water: Assembling bottled water as brand, waste and oil, Tony Bennett and Chris Healy (eds), Assembling Culture, London: Routledge, 177–189.

ICA Maxi Linköping (2020). På er önskan!, https://www.facebook.com/ICAMaxiLinkoping/posts/3497792180302458/, published 16 November 2020, retrieved 19 August.

ICA Supermarket Håsta (2021). Snabbokning – is till midsommar, https://m.facebook.com/icasupermarkethasta/photos/4464085073635760/. Published 21 June 2021, retrieved 19 August 2022.

Jackson, Peter et al. (2018). Reframing convenience food. Palgrave Macmillan.

Julavits, Heidi (2016). An American exceptionalism on ice, The New Yorker, 8 July https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/american-exceptionalism-on-ice. Retrieved 12 September 2022.

Marcus, George (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography”. Annual Review of Anthropology 24, 95–117.

Marshall, Matilda (2021). Prepared for a crisis and the unexpected: Managing everyday eventualities through food storage practices”. Food, Culture & Society 0(0), 1–22.

Mintz, Sidney W (1985). Sweetness and power: The place of sugar in modern history. Penguin Books.

Mitenbauer, Reid (2016). The bizarre but true story of America’s obsession with ice cubes”, Epicurious, September. Available: https://www.epicurious.com/expert-advice/whyice-cubes-are-popular-in-america-history-freezer-frozentv-dinners-article. Retrieved 26 March 2019.

Money for nothing (2017). Isförsäljning på ICA, 15 June 2017. Available: https://money-f-nothing.blogspot.com/2017/06/isforsaljning-pa-ica.html. Retrieved 12 September 202.

Norseng, Per (2020). From ice cream and chocolate to fish & chips – the export of natural ice from Norway to Britain”, Anglo-Norse Review, Summer 2020, 14–18.

Rees, Jonathan (2013). Refrigeration nation: A history of ice, appliances, and enterprise in America. Baltimore: John Hopkins.

Schatzki, Theodore, R. (2002). The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change. Cambridge: Cambridge University Press.

Schwedel, Heather (2015). A chilly reception: Why do hotels think guests want access to ice in their rooms, Travel Explainer, 10 August 2015. Available: https://slate.com/human-interest/2015/08/why-are-there-ice-machines-inso-many-hotels.html. Retrieved 26 March 2019.

Shove, Elizabeth & Mika Pantzar (2005). Consumers, producers and practices: Understanding the invention and reinvention of Nordic walking, Journal of Consumer Culture, 5(1), 43–64.

Shove, Elizabeth, Mika Pantzar & Matt Watson (2012). The dynamics of social practice: The Everyday life and how it changes. London: Sage.

Vretblad, Gunvor (1989).”Djupfryst. Om en nygammal förvaringsmetod, Fataburen, Nordiska Museets och Skansens Årsbok. Stockholm: Nordiska Museet, 142–154.

Publicerad

2023-03-03

Referera så här

Brembeck, H. (2023). Strange encounters with ice at US motels – and Nordic translations. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 32(1). https://doi.org/10.54807/kp.v32.2170

Nummer

Sektion

Tema: Cold and freezing