Sensitive sources

Ethical challenges and methodological possibilities in sensitive research

Författare

  • Elin Wallner Umeå Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.2254

Nyckelord:

forskningsetik, forskaretik, trygga rum, medmänskliga förhållningssätt

Abstract

Denna artikel problematiserar medmänskliga förhållningssätt i känslig forskning. Jag utforskar metodologiska möjligheter och etiska utmaningar som kan uppstå när känsliga källor bemöts med medmänsklighet och omtanke, och genom att skapa trygga rum i kontexten av min etnologiska forskningsprocess. Mina källor, som här benämns som känsliga, är mänskliga källor, och artikeln baseras på fältanteckningar skrivna under mitt avhandlingsarbete där jag använt kvalitativa etnografiska metoder främst bestående av semistrukturerade djupintervjuer. Genom att analysera mina fältanteckningar utforskar jag möjligheter och utmaningar med medmänskliga förhållningssätt gentemot känsliga källor, i relation till koncepten forskningsetik och forskaretik. Medmänskliga förhållningssätt kan fungera som verktyg för att få tillgång till intim information och hänsynsfullt navigera känsliga situationer. Emellertid kan sådan interaktion också öppna upp för särskilda risker, som är etiskt avgörande både för forskningens kvalitet och studiedeltagarnas välmående.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-23

Referera så här

Wallner, E. (2022). Sensitive sources: Ethical challenges and methodological possibilities in sensitive research. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.2254

Nummer

Sektion

Tema: Källor (FADC)