A frozen culture

Johan Martin Dahll (1832-1877) and the overseas ice business

Författare

  • Eyvind Bagle Norsk Maritimt Museum

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v32.2269

Nyckelord:

isindustri, kylhistoria, landsbygdsteknik, 1800-talslogistik, tidiga livsmedelskedjor

Abstract

Mellan 1850 och 1914 var Norge en stor leverantör av naturis till Storbritannien och Västeuropa. Isblocken hölls relativt intakta över tid och avstånd. Kylan från is överfördes när den smälte i skåp och lådor. Naturisindustrin hade ett sammansatt utbud av slutkonsumenter inom restauranger, oceanångare, livsmedelsindustrier och pelagiska fisktrålare. Samtidigt var naturis också en produktionsindustri, baserad på metoder för naturresursutvinning. Den här artikeln hävdar att även om makroförutsättningar och strukturella konturer är allmänt förstådda, har det gjorts lite utforskning av de sociala eller teknologiska processer genom vilka isindustrin kom att bli en källa till rikedom (för ett fåtal) och sysselsättning (för tusentals). Artikeln fokuserar på en entreprenör, Johan Martin Dahll, som mellan cirka 1850 och hans död 1877 var avgörande för att forma branschen i en norsk kontext.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Anderson, Oscar (1953). Refrigeration in America. Princeton: Princeton University Press

Bagle, Eyvind (2022). Nature’s Factory: A case study of Norwegian natural ice exports in the era of industrialization, 1840–1920. University of Southeast Norway (Forthcoming PhD thesis, quotations refer to version December 2022)

Beamon, Syliva & Roaf, Susan (1990). The ice-houses of Britain. London: Routledge

Cummings, Richard (1949). The American ice harvests. Berkeley: University of California Press.

Dahll, Georg (1959). Opptegnelser om slekten Dahll. Oslo: Self-published.

David, Robert (1995). The demise of the Anglo-Norwegian ice trade. Business History 37 (3), 52–69. David, Robert (2000). The ice trade and the Northern economy, 1840–1914. Northern History 36 (1), 113-127. DOI: https://doi.org/10.1179/007817200790178003

Dickason, David (1991). The nineteenth-century IndoAmerican ice trade: A hyperborean epic. Modern Asian Studies 25 (1), 53–89. DOI: https://doi.org/10.1017/S0026749X00015845

Engelstad, Fredrik (1999). Introduksjon. I: Weber, Max (1999) Verdi og handling. Oslo: Pax.

Finstad, Håkon (1999). Isabeiderstreiken i Kragerø i 1891. I: Glimt fra arbeidbevegelsens historie i Telemark. Skien: LOs distriktontor i Telemark.

Freeman, Michael (2018). Ice blocks from Norway: the importation of natural ice to Britain, circa 1870-1925. Manuscript to be published 2023.

Heidbrink, Ingo (2022). Renewable vs fossil fuel: How a fossil-fuel powered industry pushed a renewable resource out of the ice market in the nineteenth and early twentieth centuries. International Journal of Maritime History 34 (1), 172–182. DOI: https://doi.org/10.1177/08438714221080268

Hopstock, Carsten (1975) Søndre Kalstad og Kragerø-slekten Biørn i byen og på landet. Kragerø: Naper boktrykkeri.

Hougen, Fredrik (1936). Kragerøminner. Kragerø: Vestmars forlag.

Kinross, Felicity (1991). Coffee and ices: The story of Carlo Gatti in London. London: Self-published.

Kiær, Anders (1893). Historical sketch of the development of Scandinavian shipping. Journal of Political Economy 1 (3), 329–364. DOI: https://doi.org/10.1086/250149

Klovland, Jan Tore (2013) Contributions to a history of prices in Norway: Monthly price indices, 1777–1920. Oslo: Norges Bank. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2353022

Nemda (1953). Sannidal og Skåtøy. Bygdebok, bind 3. S.I. Norseng, Per (2014). Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Koren, Elisabeth & Kvalø, Frode: Hundre år over og under vann. Kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum. Oslo: Novus Forlag.

Olsen, Mads (1981). Issjau i Kragerødistriktet. I: Budstikker gjennom lokalhistorien. Årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy historielag.

Ourén, Tore (1981). The Norwegian ice trade. I: Proctor, David (red): Ice carrying trade at sea. London: The National Maritime Museum.

Ourén, Tore (1991). The impact of air temperature on old Norwegian ice exporting. Norsk geografisk tidskrift 45 (1), 25–33. DOI: https://doi.org/10.1080/00291959108621978

Pedersen, Amund & Vaale, Lars-Erik (2016). Kysten, skogen, byen. Skætøy, Sannidal, Kragerø. Kragerøs historie, bind 2. Kragerø: Kragerø kommune.

Pedersen, Einar (1933). Kragerøs sjøfartshistorie fra 1850. Oslo: Norsk Sjøfartsmuseum.

Rees, Jonathan (2013). Refrigeration nation: A history of ice, appliances, and enterprise in America. Baltimore: Johns Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/book.26771

Rees, Jonathan (2018). Before the refrigerator: how we used to get ice. Baltimore: Johns Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.56021/9781421424583

Rinde, Harald (2005). Et telesystem tar form. Oslo: Gyldendal.

Sandvik, Pål Thonstad (2018). Nasjonens velstand: Norges økonomiske historie 1800–1940. Bergen: Fagbokforlaget.

Sejersted, Francis (1993). Demokratisk kapitalisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Steffens, Haagen (1916). Kragerø by’s historie 1666-1916. Kristiania: Grøndahl.

Wiborg, Håkon (1943/1996). Familien Wiborg og iseksporten i Kragerø. I: Historieglimt 1996. Kragerø og Skåtøy historielag.

Publicerad

2023-02-24

Referera så här

Bagle, E. (2023). A frozen culture: Johan Martin Dahll (1832-1877) and the overseas ice business. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 32(1). https://doi.org/10.54807/kp.v32.2269

Nummer

Sektion

Tema: Cold and freezing